Article

 • گزارش مجلس عمومی آمرین ورزشی ولایات

  رده : عمومی

  گزارش مجلس عمومی آمرین ورزشی ولایات روز یکشنبه 16 ثور مجلس رهنمودی عمومی آمرین ورزشی ولایات تحت ریاست داکتر حفیظ الله ولی رحیمی رییس عمومی تربیت بدنی و سپورت و کمیته ملی المپیک در مقر این ریاست برگزار شد. این مجلس که به هدف ارایه گزارش از...

 • کارکردهای ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت در سال 1396

  رده : عمومی

  کارکردهای ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت در سال 1396 ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت به مثابه یگانه ارگان رهبری کننده ورزش در کشور مطابق ماده 52 قانون اساسی کشور فعالیت می نماید. خطوط کاری ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت را گسترش...

 • گزارش کاری ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش طی سه سال حکومت وحدت ملی

  رده : عمومی

  با تقدیم احترامات فایقه، ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش به مثابه یگانه ارگان رهبری کننده ورزش در کشور مطابق ماده 52 قانون اساسی کشور فعالیت می نماید. خطوط کاری ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش را گسترش و همه گانی شدن ورزَش، آماده ساختن...

 • گزارش مقدماتی اشتراک ورزشکاران افغانستان در پنجمین دور بازیهای داخل سالون و هنرهای رزمی آسیا

  رده : عمومی

  افغانستان در پایان پنجمین دور رقابتهای ورزشی داخل سالون و هنرهای رزمی آسیا توانست با کسب یک مدال طلا، یک مدال نقره و دوازده مدال برنز در میان 64 کشور شرکت کننده مقام بیست و ششم را حاصل نماید. به یقین کامل گفته می توانیم که حمایت همه جانبه دولت...

 • جوان معلول با توانایی های بی بدیل

  رده : عمومی

  کشور ما افغانستان طی چند دهه جنگهای تحمیلی آسیبهای فراوانی دیده یکی از این آسیبها که جبران نا پذیراست شهادت و معلولیت هزاران جوان با استعداد این بوستان است که در حالت شگفتن پژمرده شدند، ولی بازهم قد برافراشتند، تنومند شدند و زندگی را مطابق خواست و...

 • کیمیا: رویاییم دویدن و افتخار آفرینی به کشورم

  رده : عمومی

  بانو کیمیا یوسفی 21 سال عمر دارد، زادگاه پدری اش ولایت کندهار است، با فامیلش در مشهد ایران زندگی می کند. از هفت سال به این طرف زیر نظر خانم پریما احمدی یکی از مربیان افغان مقیم مشهد ایران تمرینات ورزش اتلتیک( دوش 100،200 متر را آغاز نمود....

 • گزارش سال 1395 ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش

  رده : عمومی

  ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش به مثابه یگانه ارگان رهبری کننده ورزش در کشور مطابق ماده 52 قانون اساسی کشور فعالیت می نماید. خطوط کاری ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش را گسترش و همه گانی شدن ورزَش، آماده ساختن ورزشکاران برای شرکت در رقابتهای...

 • پنج صد و یک بار داخل دوشک پهلوانی، پنجصد مرتبه برسکوی قهرمانی!

  رده : عمومی

  آنگاه که او لب گشود به سخن... لحظه ای که با استاد میاگل نظری یکی از پیشکسوتان ورزش پهلوانی بودیم ایشان را گلی از باغ ورزش کشور یافتیم، استاد نظری یکی از چهره های سرشناس ورزش عنعنوی ( پهلوانی ) کشور است که تا امروز بیشترین افتخارات را در...