جلسه ی مقدماتی برای بازی های ملی به مناسبت صدمین سالگرد استقلال افغانستان تحت ریاست داکتر حفیظ الله ولی رحیمی، رئیس کمیتهٔ ملی المپیک امروز دایر شد.

در این جلسه کمیتهٔ ارزیابی و‌تصمیم گیری روی چگونگی انتخاب بازیکنان با رؤسای چندین فدراسیون بحث و تبادل نظر کردند. در پایان ۱۸ رشته ورزشی برای این بازی ها انتخاب گردید.