داکتر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان صبح امروز با وزرشکاران و مدال آوران عرصۀ ورزش دیدار کرد و عید سعید فطر را به آنان تبریک گفت..


این دیدار که در ارگ ریاست جمهوری صورت گرفت علاوه بر ورزشکاران، داکتر حفیظ الله ولی رحیمی رییس عمومی تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک اعضای رهبری المپیک،پیش کسوتان ورزش،وزرای کار وامور اجتماعی، ترانسپورت، زراعت، تحصیلات عالی و سفرای کشورهای جمهوری اسلامی ایران، هندوستان و کوریا و برخی از کارمندان ریاست جمهوری شرکت داشتند، ابتدا رئیس جمهور کشور دست آوردهای ورزشکاران را به مردم افغانستان تبریک گفت و برنامه های حکومت را به هدف رشد ورزش با آنان شریک ساخت..
همچنان در ادامه این دیدار رئیس جمهور غنی یکجا با وزرشکاران در محوطۀ ارگ ریاست جمهوری قدم زد و در مورد قصرها و بناهای تاریخ ارگ به آنان معلومات داد. در ختم برنامه ورزشکاران جمناستیک به نمایشات جالب پرداختند که مورد دلچسپی و توجه خاص رییس جمهور قرار گرفت.
این برنامه به هدف ترویج فرهنگ ورزش برای همه که در سال جاری خطوط اساسی کمیته ملی المپیک را تشکیل میدهد در ارگ ریاست جمهوری راه اندازی گردید.
قبل از این هم ورزشکاران در اوایل ماه حمل همایش گسترده ی را با شعار (ورزش برای همه)( ورزش نماد صلح است) در مرکز و ولایت های کشورراه اندازی نموده بودند.