ورزشکاران تکواندو برای اشتراک در دومین دور رقابتهای درجه 1 بین المللی"اندین اوپن" رهسپارهندوستان شدند. این رقابتها از تاریخ 11 تا 16 جون در شهر حیدرآباد هندوستان برگزار می شود.

 گفته می شود ترکیب تیم تکواندوی کشور ما در این رویداد 34 نفر به شمول 27 ورزشکار در بخش دختران و پسران و در کتگوری سنی نوجوانان و بزرگسالان می باشد. بخشی از این ورزشکاران شب گذشته کابل را به مقصد هندوستان ترک کردند، اما به نسبت مشکلات تکت تعداد دیگر این ورزشکاران فردا روانه هندوستان می شوند.