معاونین

قاسم علی حمیدی
نام:  قاسم علی
نام خانوادگی: حمیدی
تخلص: حمیدی
وظیفه: معاون مالی و اداری
درجه تحصیل: بکلوریا
رشته تحصیل: عمومی
تجارب کاری: پنج  سال
سابقه ورزشی: ۲۸  سال
رشته ورزشی: ورزشی های رزمی و شناء واتر پولو
محل تولد: کابل 
سال تولد: ۱۳۵۲
بلدیت به زبان های خارجی: نگلیسی متوسط


 

 

داکتر میرویس بهاوی معاون فنی و مسلکی 

میرویس بهاوی کیست؟ 

آقای داکتر میرویس بهاوی فرزند انجنیر غلام بهاوالدین در سال 1362 در ولسوالی نجراب و لایت کاپیسا چشم به جهان هستی گذاشت. پس از فراغت صنف دوازدهم، شامل پوهنتون طبی چراغ گردید، در سال 1393 از رشته طب معالجوی به درجه داکتر فارغ گردیده است.
- کارکردها و تجارب:
-  قرار دادی و مسول پروژه ( محلی ) در پروژه (Kabul City Sanitation Management program 
- از آغاز سال 2014 الی ختم 2015 معاون سکرترجنرال ورییس اجرائیه کمیته ملی المپیک افغانستان
- از 2012 الی 2014 به حیث سکرترجنرال فدراسیون ملی تکواندو افغانستان 
- ازسال 2010 الی 2012 مسول عمومی ارتباتاط ملی وبین المللی  فدراسیون ملی تکواندو افغانستان
- از سال 2008 الی 2012 مسول مالی و اداری سازمان خدمات اجتماعی کمک برای افغانها ( (AHSSO
- مسول وگرداننده برنامه های ورزشی تلویزیون سبا
- آمرمالی واداری بنیاد اجتماعی صلح وترقی. 
- از سال 2011 الی 2015 به صفت استاد زبان انگلیسی در مرکز تعلیمی سر زمین ساینس
- فعالیت های ورزشی:
- دارنده کمربند سیاه دان 2 از فدراسیون جهانی تکواندو
- تجارب و کارکردهای خوب در رشته فوتبال
اقای بهاوی بر بنیاد حکم شماره 2630 مورخ 30/10/1395 مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به حیث معاون فنی و مسلکی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش تقرر حاصل نموده اند.
از خداوند متعال توفیقات مزید شان را برای خدمت به جامعه ی ورزشی کشور خواهانیم.