مشاورین

.

غلام جیلانی غروب
نام: غلام جیلانی غروب
نام خانوادگی: غروب
تخلص: غروب
وظیفه:  مشاور ورزشی ریاست تربیت بدنی و ورزش
درجه تحصیل:  لیسانس حقوق و علوم سیاسی
رشته تحصیل:  اداری و دیپلوماسی
تجارب کاری:  بیشتر از ۳۳ سال
سابقه ورزشی:  بیشتر از ۳۸سال 
رشته ورزشی:  جمناستک، تکواندو ITF و آشی هاراکاراته
محل تولد: پروان
سال تولد:  ۱۳۴۶ هچری خورشید
بلدیت به زبان های خارجی: انگلیسی

 

حمید الله صافی
نام:   حمید الله صافی
نام خانوادگی:   صافی
تخلص:   صافی
وظیفه:   مشاور حقوقی

 

درجه تحصیل:   لیسانس حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل
رشته تحصیل:   قضائی و سارنوالی
تجارب کاری:   ۷ سال

سابقه ورزشی:

 
رشته ورزشی:   
محل تولد:   ولایت کاپیسا
سال تولد:   ۱۳۵۷
تسلط به زبان های خارجی  انگلیسی، اردو و عربی