ریاست فنی و مسلکی

 

 

 

 

فضل احمد فضلیار

 

نام:

 فضل احمد

نام خانوادگی:

 فضلیار

تخلص:

 فضلیار

وظیفه:

 ریس فنی و مسلکی

درجه تحصیل:

 ماستر فلسفه و پیداگوژی و لسان تربیت بدنی

رشته تحصیل:

فلسفه و پیداگوژی و تربیت بدنی

تجارب کاری:

 ۲۴ سال در ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش

سابقه ورزشی:

 ۴۴ سال

رشته ورزشی:

 جمناستیک و پرورش اندام

محل تولد:

 کابل  درخت شنگ

سال تولد:

 ۱۳۳۷ هجری

بلدیت به زبان های خارجی:

 روسی و انگلیسی