آمریت و رزشی ولایت بدخشان

بدخشان در شمال شرقی افغانستان واقع میباشد که جوانان این دیار اضافه تر به ورزشهایی از قبیل فوتبال، والیبال، بزکشی، کورش و ورزشهای رزمی علاقه مندی دارند.

یافته های هیئت نشان میدهد که در ولایت بدخشان جوانان علاقه مند به ورزش زیاد بوده اما به نسبت نبود امکانات و تسهیلات فنی و تخنکی و پایین بودن سطح اقتصاد خانواده ها نمی توانند به صورت درست و طبق پلان و برنامه ورزش کنند.
براساس آماری که قبلاَ‌ وجودداشت، ۲۱ رشته ورزشی در آمریت ورزشی بدخشان که به عنوان یگانه نهاد رسمی دولتی شناخته می شود وجود داشته است. اما بررسی های هیئت نشان داد که برخی از رشته هاییکه قبلأ فعالیت داشتند. فعلأ بنابر عوامل مختلف مانند عدم حضور ورزشکاران و عدم محل تمرین فعالیت ندارند.
رشته های ورزشی که بعد از مطالعه و تدقیق با توجه به  تثبیت محل تمرینی، شناخت مربیان و ارایه داشتن اسناد مربیگری ثبت راجستر گردید و توانستند در یک پروسه ازاد و عادلانه انتخابات سهم بگیرند و نماینده های شان را انتخاب نمایند، می توان از رشته های بزکشی، اتلتیک خفیفه، کانگفو، تکواندی آی تی اف، پرورش اندام، آشی هاراکاراته، پینگ پانگ،‌والیبال،‌کاراته، کورش و کیک بگسنگ نام برد.
رشته های ورزشی ووشو، شطرنج،آببازی،‌کوهنوردی،بایسکل رانی و باسکتبال به نسبت نبود فعالیت عملی ورزشکاران و محلات تمرینی به حالت تعلیق قرار گرفتند.
براساس ارقام تازه در ولایت بدخشان ۱۱ یازده رشته ورزشی که شامل بزکشی، اتلتیک خفیفه، کانگفو، تکواندی آی تی اف، پرورش اندام، آشی هاراکاراته، پینگ پانگ، ‌والیبال،‌ کاراته، کورش و کیک بگسنگ  می باشند با داشتن محلات معین تمرینی، داشتن مربیان و فعالیت عملی ثبت وراجستر آمریت ورزشی گردید که بعد از تطبیق پروسه ثبت وراجسترکلپها ، ‌تیمها و برگزاری انتخابات، برای آنها جواز فعالیت صادر و برای مسوولین انتخابی نماینده گی فدراسیون ها اعتبار نامه ها صادر و توزیع گردید

 

محلات و اماکن ورزشی:

یک قطعه زمین به مساحت حدود ده جر یب در مرکز شهر مطابق فرمان رییس جمهور به اختیار آمریت ورزشی قرار گرفته است بر بالای این زمین یک میدان فوتبال، یک میدان والیبال و چندین اتاقها و سالونها به کمک یکی از موسسات کمک کننده اعمار گردیده که عملاَ‌مورد استفاده ورزشکاران قرار دارد.

تیم هایی که در این سالونها تمرینات شان را انجام میدهند از پرداخت کرایه معاف اند.

یک میدان بزکشی با مساحت ۲۳ جریب زمین در شهر فیض اباد از بودجه ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش ساخه شده که برای مسابقات بزکشی از آن استفاد می شود.

قسمی که این میدان از نزدیک مشاهده گردید، از اثر ازدحام تماشاگران در جریان مسابقات دروازه ها و کتاره های آن کاملاَ تخریب گردیده، دیوار های احاطه وی آن که قبلاَ‌ساخته شده بود بسیار درسطح پایین بوده که داخل شدن از بالای این دیوار ها به داخل میدان  به یک امر عادی تبدیل شده است.

هرگاه دروازه های مناسب ساخته شود و نصب گردد، دیوارهای احاطه وی آن  بلند گردد، از یک طرف در نظم و دسپلین جریان مسابقات موثر خواهد بود از جانب دیگر با فروش تکت درجریان مسابقات عواید خوبی بدست خواهد آمد.

 مشکلات اساسی ورزشکاران از نگاه نداشتن سالونهای سربسته است، زیرا در اکثر ماه های سال از اثر باریدن برف و باران جریان تمرینات مختل می گردد.

پیشنهاد بود بر بالای قسمتی از زمینی که دفاتر آمریت ورزشی قرار دارد یک سالون سربسته ورزشی نیز اعمار گردد.
همچنان هیئت از جریان مسابقات بزکشی که در ولسوالی کشم ولایت بدخشان برگزار شده بود نیز دیدن نمود. دراین ولسوالی یک میدان بزرگ بزکشی از طرف اهالی و مالکان اسپ که علاقه مند به ورزش بزکشی استند تهیه شده اما معیاری نمی باشد درجریان مسابقات بزکشی اکثراَ اسپها سقوط می کنند که باعث جراحت برداشتن و حتی خطر مرگ برای چاپ اندازان متصور می باشد.
در آخرین روز از دیدار هیئات در بدخشان محفلی  به خاطر توزیع اعتبار نامه ها برای مسوولان نمایندگی های فدراسیونها در مقر ولایت بدخشان برگزار شد،  در این محفل آقای پاسوال احمد فیصل بیکزاد والی آن ولایت شرکت نموده طی صحبتی پروسه برگزاری انتخابات فدراسیونها و ثبت و راجستر تیمها و کلپها را مثبت ارزیابی نمود.
آقای نیکزاد برای قانونمند شدن ورزش در ساختار های ورزشی آن ولایت وعده سپرد که آمریت ورزشی و نماینده های رسمی که از طرف ورزشکاران مربوط انتخاب شده اند همه جانبه حمایت می نمایند. وی خطاب به نماینده ها گفت، با انتخاب تان مسوولیت های جدید و بزرگی در قبال جوانان بدخشان متوجه شما گردیده است، که برای رفع این مسوولیتهای تان کار و پیکار بیشتر نیاز است.
همچنان آقای غروب مشاور ورزشی ریاست نیز از حمایت های همه جانبه مقامات محلی به خصوص والی آن ولایت قدردانی نموده تقدیرنامه ریاست را به آقای نیکزاد تفویض نمود.