آمریت ورزشی ولایت بلخ

ورزش در ولایت بلخ:
آمریت ورزشی ولایت بلخ با داشتن یازده نفر کارمند اداری و فنی منحیث واحد دومی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش فعالیت دارد.

 

محمد ابراهیم عثمانی


آمر ورزشی ولایت بلخ

شماره تماس: ۰۷۰۰۵۲۰۸۷۳

ایمیل آدرس: m.ibrahimosmani@yahoo.com

براساس ارقامی که هیئات اعزامی به دسترس گذاشته است در این ولایت به تعداد یکهزار و چهل و شش  ورزشکار در 68 کلپ و تیم ورزشی در 25 رشته ورزشی که شامل اتلتیک، پینگ پانگ، تکواندوی آی تی اف، تکواندوی دبلیو تی اف،  پرورش اندام، موی اماتور، وزنبرداری، موی تای حرفه یی، ووشو، والیبال، آشی هاراکاراته، فولرزم، آببازی،کاراته ،سنوکر، جمناستیک، کورش، شطرنج، بایسکل رانی،ورزشهای رزمی،کانگفو، کیک بکسنگ، باسکتبال، باتوران دود، جودو،
 در این ولایت در 25 رشته ورزشی انتخابات نماینده گی های فدراسیون ها صورت گرفته است. که ذواتی آتی به حیث مسؤولان نمایندگی های فدراسیون مختلف انتخاب شده اند:
1. در رشته اتلتیک خفیفه آقای حامدپیروز
2. پینگ پانگ، میرمحمدصدیق انصاری
3. تکواندوی دبلیو تی اب سیدبشیروفا
4. پرورش اندام، محمدیوسف سخی
5. موی تای اماتور، محمدحسین کوچی
6. تکواندوی آی تی اف، علی ظفرکاظمی
7. وزنبرداری، مصطفا انصاری
8. موی تای حرفه یی، خلیل حسنی
9. ووشو، نعمت الله
10. والیبال، محمدنعیم ماهر
11. آشی هاراکاراته، حشمت الله خواجه زاده
12. فولرزم، سیدعلمداری
13. آببازی، فضل حق فضلی
14. کاراته ، محمدعلی یوسف پور
15. سنوکر، محمد داوودصفدری
16. جمناستیک، عابدبهروز
17. کورش، محمدجلیل پهلوان
18. شطرنج، ساربان صافی
19. بایسکل رانی، حنیف شهرستانی
20. ورزشهای رزمی، پنجی مراد
21. کانگفو، سمیع همدرد
22. کیک بکسنگ، سیدلطف الله سادات
23. باسکتبال، داکتر احمد ولید
24. باتوران دود، سخی مراد
25. جودو، عبدالواحد فدایی
مکانهای ورزشی: 
ساختمان اداری دفتر آمریت ورزشی، از بودجه ریاست عمومی تربیت بدنی و و ورزش اعمار گردیده است. 
استدیوم ورزشی 18 هزار نفری از بودجه ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش اعمار گردیده.
مرکز آموزشی اسکیتستان از طرف کشورهای کمک کننده چون آلمان اعمار گردیده
جمنازیوم ورزشی از کمک های جمهوری اسلامی ایران ساخته شده است