آمریت ورزشی ولایت بامیان

طبق آمار بدست آمده به تعداد 1153 ورزشکار در 76 کلپ متذکره در 22 رشته ورزشی در ولایت بامیان فعالیت دارند که ثبت و راجستر گردیده اند.

بامیان یکی از ولایت های مرکزی کشور است که بنابر موقعیت حساس جغرافیایی و موجودیت بتهای بامیان و بند امیر از شهرت جهانی برخورد است. گفته می شود این ولایت مهد فرهنگ و تمدن بودایی بوده تا جایی که امروز در لست میراثهای فرهنگی سازمان ملل متحد نیز درج شده که افتخاری برای مردمان زحمتکش این سرزمین است.
ورزش که جزء لاینفک زنده گی بشری را تشکیل میدهد مردم بامیان بدان توجه خاص داشته فعالتهای گسترده یی را در رشته های مختلف انجام داده اند.
هیئات ریاست عمومی تربیت بدنی وورزش تحت سرپرستی قاسم حمیدی معاون مالی و اداری، غلام جیلانی غروب مشاور ورزشی، جمشید احمدی آمرمنابع بشری و محمدافضل فوتوژورنالیست به منظور تطبیق پروسه قانونمند سازی و معیاری سازی ورزش در ولایت بامیان به این ولایت سفری داشته اند که گزارش کنونی نتیجه کار کرد ایشان در آن ولایت می باشد.
هیئات طی مدت اقامت در بامیان دیدار های جداگانه یی که با والی، معاون والی، مسوولان نهاد های دولتی و محلی، استادان ، مربیان و کلپ داران داشتند، در رابطه به تحقق حکم ریاست جمهوری، تطبیق طرزالعملهای ریاست تربیت بدنی و ورزشی، پروسه ثبت وراجستر کلپها، مربیها، تیمها، ورزشکاران، اماکن و تاسیسات ورزشی و برگزاری انتخابات در نماینده گی های فدراسیونها معلومات همه جانبه ارایه نمودند.
مسوولان محلی بامیان و ورزشکاران حمایت کامل شان را به خاطر معیاری سازی ورزش و نهادینه شدن فرهنگ ورزش در بامیان وعده همکاری دادند.
در قدم نخست هیئات به تمام کلپها، محلات تمرین تیمهای مختلف ورزشی رفته جریان تمرینات ومشکلات شان را از نزدیک مشاهده نمودند.
ثبت وراجستر کلپها و مربیان از دیگر برنامه های هیئات بود که بعد از طی مراحل اسناد تحصیلی، صحی، ورزشی و عدم مسوولیت پذیری کلپ داران و مربیان به تعداد 76 کلپ و مربی  ثبت وراجستر گردیده  جواز فعالیت برایشان صادر گردید.
همچنان علاوه بر کلپهای رسمی که نماینده گیهای رسمی شان ایجاد گردید، 3 کلپ موی تای حرفه یی با کمیت 55 ورزشکار، یک کلپ ساواته با کمیت 12 ورزشکار نیز در جنب مدیریت ورزشی بامیان فعالیت دارند.

نماینده گی 22 رشته ورزشی مشت زنی ،کانگفو ،کیک بکسنگ ، واترپولو ، ووشو، موی تای ، پرورش اندام ، قوت الرمی ، تکواندوی wtf ، تکواندوی itf ، سنوکر بلیارد ، گلف ، بدمنتون ، بایسکل رانی ، هندبال ، جمناستیک ، باسکتبال ، طبما ، والیبال ، بزکشی ، سکی و کاراته اند بعد از تدقیق و بررسی همه جانبه با درنظرداشت فعالیت فزیکی، ورزشکار، موجودیت کلپ یا تیم و مربی شناسایی و زمینه برگزاری انتخابات به خاطر انتخاب نماینده های رسمی شان مساعد گردید که بعد از تطبیق پروسه انتخابات نماینده های شان انتخاب و اعتبار نامه های ریاست تربیت بدنی وورزش برایشان توزیع گردید.

مکانهای ورزشی:

جمنازیوم ورزشی که در مساحت 3463 متر مربع از بودجه وزارت مبارزه با مواد مخدر اعمار و به اختیار مدیریت ورزشی بامیان قرار داده و مورد استفاده ورزشکاران می باشد.
چهارده جریب زمین به خاطر ساخت استدیوم ورزشی و( 3423 ) متر مربع  برای ساخت  تعمیر اداری مدیریت تربیت بدنی در نظرگرفته شده اما تا کنون پول آن به حساب شهرداری بامیان انتقال داده نشده تا روی پروژه سازی آن کار صورت گیرد.

تشکیلات:
مدیریت ورزشی ولایت بامیان با یک مدیر بست چهارم، یک بست عضو پنجم، و دو بست اجیر مسوولیت رهبری و انسجام تمام امور ورزش یک ولایت را بر عهده دارند. که به هیچ گونه پاسخگوی تمام نیازمندیها  و خواستهای ورزشکاران بوده نمی تواند.