آمریت ورزشی ولایت فراه

 فراه از جمله ولایت های جنوب غربی کشور است که جوانان علاقه مندی زیاد به ورزشهای مختلف از جمله ورزشهای محلی چون کشتی دارند، اما نبود امنیت مانع اساسی برای فعالیت های موثر ورزشی در این ولایت است.

تشکیل آمریت ورزشی فراه:

کارمند: 4 بست

اجیر : 2 بست

 

محمد اسماعیل قانع 

 

آمر ورزشی ولایت فراه
شماره تماس: ۰۷۹۹۴۸۹۱۷۶
               ۰۷۰۶۹۲۸۲۴۴

ایمیل آدرس: farah.sport1970@gmail.comبا ختم پروسه ثبت وراجستر مربیان، کلپها و ورزشکاران در ولایت فراه  22 رشته ورزشی مسوولان نماینده گپهای شان ازطریق برگزاری انتخابات برگزیدند.

این انتخابات که با مدیریت هیات ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش، آمریت ورزشی فراه، و نظارت نماینده های شورای ولایتی، مقام ولایت و جامعه مدنی صورت گرفت 22 رشته ورزشی، اتلتیک خفیفه، باسکتبال، بایسکل رانی، جودو، تکواندوی wtf، تکواندوی ittef  شطرنج، کاراته، کبدی، کانگفو، کیک بکسنگ، کورش، ووشو، ووینام، آببازی، سنوکر، وزنه برداری، پانکریشن، موی تای، والیبال، پرورش اندام و  شی هاراکاراته شامل پروسه انتخابات گردیدند که در نتیجه ذوات آتی منحیث مسوولان نماینده گی فدراسیونها ورزشی در ولایت فراه انتخاب شدند:

امان الله حمیدی به حیث مسوول نماینده گی اتلتیک خفیفه، پرویزفراهی مسوول نماینده گی فدراسیون باسکتبال، عبدالباقی بارکزی مسوول بایسکل رانی، محمود رستگار مسوول جودو، غلام صدیق مسوول تکواندوی wtf ، نبی رزمیار مسوول تکواندوی ittef امان الله فراهی مسوول شطرنج، غلام حضرت متین مسوول کاراته، داوود فروتن مسوول کبدی، اخترمحمدعلیزی مسوول کانگفو، نسیم حیدری مسوول کیک بکسنگ، پهلوان شیرین مسوول کورش، عبدالعزیز مبارز مسوول ووشو، میراحمد نورزی مسوول ووینام، محمدنعیم نورزی مسوول شنا، شاه ولی عزیزی مسوول سنوکر و بلیارد، عبدالله روشن مسوول وزنه برداری، عبدالمنان نوری مسوول پاانکریشن، عبدالعلی فراهی مسوول موی تای، فرید احمد مسوول والیبال، عبدالقیوم نوری مسوول پرورش اندام و عبدالرحمان عظیمی مسوول نماینده گی فدراسیون اشی هاراکاراته انتخاب شدند.
اعتبار نامه های نماینده ها طی محفلی که در آمریت ورزشی برگزار گردید برای شان توزیع شد.

تعداد رشته های ورزشی راجستر شده : 22 رشته

تعداد مربیان: 84 مربی

اناث:    یک نفر در بخش کاراته

تعداد کلپها: 78

اناث: یک کلپ در رشته کاراته

تعداد ورزشکاران: 5395 نفر

رشته فوتبال: 110 کلپ با 80 مربی و 5000 ورزشکار

کرکت : 12 کلپ 12 نفر مربی و 1400 ورزشکار

رشته های فری فایت، کیک جیتسو، ساواته که فدراسیون مرکزی ندارند، جدیداً به فعالیت آغاز نموده اند. که هر کدام با یک یک کلپ فعالیت دارند. انتخابات در این رشته های صورت نگرفت.

تعداد ورزشکاران ساواته: 50 نفر

فری فایت: 80 نفر

کیک جیتسو: 95 نفر

در مجموع تعداد ورزشکاران در 27 رشته 13295 ورزشکار فعالیت دارند.

اماکن ورزشی:

استدیوم ورزشی درجه سوم که گنجایش بیشتر از 4000 تماشاگر را دارد. در مساحت ده جریب زمین از طرف وزارت مبارزه با مواد مخدر اعمار گردیده است.

جمنازیوم ورزشی: در مساحت دو جریب زمین به طور پخته و اساسی از وزارت مبارزه با مواد مخدر ساخته شده که برای فعالیت ورزشهای انفرادی و گروهی اختصاص داده شده است.

ساختمان اداری: در دوطبقه به طور پخته و اساسی ساخته شده است.

سالونهای تمرینی برای فعالیتهای ورزشی : شش سالون شخصی.

حوض های اببازی: چهار حوض اببازی، دو سرباز و دو سربسته

میدانهای ورزشی ریاست معارف و شهرداری فراه نیز مورد استفاده ورزشکاران قرار دارند. 
 

چالشها:

o       عدم امنیت در ولایت فراه

o       عدم همکاری نهاد های دولتی با ورزشکاران

o       ضعف مدیریت در سطح رهبری مدیریت ورزشی، در قسمت تامین مناسبات با مقام ولایت، شورای ولایتی و سایرنهاد ها مشکلات وجود داشته که با ملاقاتی که با والی فراه صورت گرفت، ایشان علاقه مندی و حمایت شان را ابراز کردند.

o       پایین بودن ظرفیت کاری پرسونل موجود که شامل دو نفر استند، مدیرعمومی معاون

o       کمبود پرسونل اداری که با تکنالوژی روز دسترسی و مهارت داشته باشد.

o       مشکلات بودجوی دیرر سیدن تخصیصات آمریت ورزشی

پیشنهادها:

ü     در هر ششماه و یا حد اقل در هر سال آمریت های ورزشی مورد بازنگری و بررسی قرار گیرد و از پروسه تطبیق شده گزارش اخذ و نواقص و خلاهایی که بدست می آید روی آن تصامیم اتخاذ گردد.

ü     روی برخی از مواد طرزالعملها تجدید نظر صورت گیرد.

ü     در قسمت استخدام دوبست کمبود توجه جدی صورت گیرد که جوانانی که ظرفیت  کاری بالا داشته باشند استخدام گردند.

ü     درقسمت مربیان و نماینده هایی که انتخاب شدند با درنظرداشت شرایط محیطی صورت گرفته به صورت عموم تمام فدراسیونها موظف گردند تا کورسها و سیمینار های آگاهی دهی و اموزشی را برای مربیان و نماینده های انتخابی شان در کابل برگزار نموده آنها را دعوت نمایند، ریاست تربیت بدنی و ورزش مصارف کورسها و سیمینارهای فدراسیونها را متقبل شود.