فدراسیون بدمنتون

 

 


بدمنتون

بد منتون بازی ملی شهر پونه شمال هندوستان بوده که پس از قرن ۱۸ توسط انگلیسها رشد نموده و در قرن ۱۹ به افغانستان وارد گردیده است. این ورزش طور رسمی از سال ۱۳۵۲ در افغانستان شروع به فعالیت نموده تا سال ۱۳۶۵ ادامه داشت،  سپس به دلیل آغاز جنگ سرعت رشد این ورزش به مدت ۱۴ سال به کندی پیش می‌رفت. قبل از سال ۲۰۰۱ این ورزش طور انفرادی وجود داشت. در سال ۱۳۸۱ طور رسمی فعالیت خود را از سر گرفت. فدراسیون بدمنتون به شکل رسمی در سال ۱۳۸۲ ثبت و راجستر شد. بعداْ‌ عضویت کنفدراسیون جهانی بدمینتون را نیز کسب نمود،

ورزش بدمنتون گرچه یکی از ورزشهای جذاب پر طرفدار در جهان است،‌ اما در افغانستان به استثنای دانشگاه پلی تخنیک کابل،‌ دانشگاه تعلیم و تربیه در ولایت هرات،‌ در سایر اماکن آموزشی و ولایات رشد نکرده است.

رییس این فدراسیون خانم مستوره آرزو استند. در حال حاضر تیم ملی بدمینتون کشور ۲۶ عضو دارد که در بین آن ۱۲ خانم نیز فعالیت دارند و در مجموع تیم جوانان و نوجوانان بدمینتون کشور به ۶۲ تن می‌رسد.

فعلاً این ورزش به نسبت عدم جمنازیوم ومیدانهای بخصوص با مشکلات زیاد مواجه است. بدین منظور نمی‌تواند که درسطح جهانی موفقیت حاصل نماید.