فدراسیون تکوندو WTF

 
تاریخچه پیدایش تکواندو به پنج هزار سال پیش تخمین زده میشود . در اسناد تاریخی بازمانده از امپراطوری های گذشته به واژه « سوباک » بر می خوریم که عبارت از هنر رزمی بوده که در آن از دست ها و پاها استفاده می شده است                                                 
پس از اینکه کوریا در سال 1945 استقلال خود را به دست آورد , فنون تکواندو هم به  موازات آن  شروع به توسعه و رشد کرد. بیشتر استادان سعی براین کردند تا این هنر را تبدیل به یک ورزش ملی کنند. ولی متوجه شدند که کاراته نفوذ زیادی در بین مردم پیدا کرده است . در سال 1958 در جشن تولد ریس جمهور « لی سونگ مان » نمایشی توسط استاد « سونگ دوک کی » اجرا شد که هدف از اجرای این نمایش نشان دادن فرق های متعدد بین کاراته و تکواندو بود که خوشبختانه موفقعیت زیادی را هم بدست آورد. پس از آن اساتید بر آن شدند که تکواندو را تصفیه کنند و به صورت سنتی و بکر در  آورند. تکواندو تحت نام های مختلفی نامیده شده است .« تاک کیون , سوباک , کونگ سو دو , تانگ سو دو » و غیره . در نهایت عنوان  تکواندو  بعنوان ورزش مدرن  کوریایی ها از طرف جنرال چوی هونگ هی پیشنهاد شد. که درهمان روز از طرف شورای اساتید بازسازی هنر های رزمی کوریا پذیرفته شد. در همین روز 16 سپتامبر 1961 انجمن ورزش های آماتور کوریا تهداب گذاری گردید و نامش را انجمن « تاسودو » گذاشتند. در 20 جنوری 1962 تکواندو به عنوان عضو رسمی این انجمن و به تعقیب آن در 24 اکتبر 1962 تکواندو  برای اولین بار به  عنوان بازی رسمی به چهل و سومین بازی های ملی کوریا وارد شد. در سال 1965 انجمن تاسودو نامش را به انجمن تکواندو تغیر داد. در بیست و هشتم اکتبر سال 1966 نخستین مسابقات  تکواندو برای ربودن پرچم رییس جمهور برگزار شد. در  هفدهم جنوری  1971 « کیم اون یونگ » به عنوان رییس انجمن تکواندو کوریا انتخاب شد. در بیست و هشتم می 1973 فدراسیون جهانی تکواندو تاسیس شد . در هشتم اکتبر 1975 فدراسیون جهانی تکواندو به عضویت فدراسیون بازی خود پذیرفت. در هفدهم جنوری 1980 کمیته بین المللی المپیک فدراسیون جهای تکواندو را به عنوان یکی از اعضای رسمی خود اعلام کرد. در سال 1983 بازیهای امریکایی تکواندو را به  فعالیت خود اضافه کرد . تکواندو به عنوان یک ماده در بازی های آسیایی 1986 سیول و بازی های 1988 سیول انتخاب شد. و سرانجام تکواندو به عنوان ورزش مدرن و بین المللی در سال 2000 شامل بازیهای المپیکی شد. 
و اما تکواندو در افغانستان