فدراسیون پنگ پانگ

 
 
تاریخچه فدراسیون بین المللی پنگ پانگ
 
پنگ پانگ درقرن( 18 )اوایل قرن( 19 ) به تقلید ازورزش تینس در کشور انگلسـتان برای اولین باربوجود آمد.وبعداً برای مدت(18 ) سال در بعضی ازقسمت های انگلستان از  پنگ پانگ خـبری نبود که در سال(1902 ) انجمن اصلی پنگ پانگ تشکیل شد که دوباره درسال (1905 ) این انجـمن منحل شد درسال( 1920 )بازی پنگ پانگ دوباره گسترش جهانی پیدانموددر سال (1921)و(1922)
نام این ورزش بنام تینس روی میزنام مانده شد همچنان نام پنگ پانگ از صدای توپ درجریان بازی در روی میز گرفته شده است.
در سال( 1926 ) به رهبری نمایندگان آلمان،انگلستان، مجارستان فدراسیون بین المللی پـنگ پانگ ایجادشد که اعضای فدراسیون عبارت بود از انگلستان،مجارستان، سویدن،دنمارک، آلمان، چکسلواکیا ،اتریش وهالند بودند.
در نتیجه قوانین کلی این رشته بمیان آمد مسابقات جهانی وبین المللی آن برگزار شده واین رشته شامل بازیهای المپیکی تابستانی شد.
                                      
 پنگ پانگ درافغانستان
پنگ پانگ یکی از رشته های اساسی المپیکی  بوده که  در افغانستان در سالهای 1343 بین جوانان مروج بوده مانند سایر ورزشها توسط خارجی ها در افغانستان آورده شده است رسماً در سال 1361 در چوکات کمیته ملی المپیک ایجاد گردید.
افغانستان درسال2005با شرکت نماینده افغانستان درجنرال اسامبله فدراسیون بین المللی پنگ  پانگ
 (I.T.T.F ) رسماًحاصل نمود.
وسایل بازی پنگ پانگ عبارت از ،توپ،رکت،میز،وجال یا نت .
سیستم بازی:به دو سیستم یعنی سنگل ودبل بازی میگردد برنده کسی میشود که جلوتر از حریف نمبر11 را بدست بیآورد هر بازیکن دو سرویس حق دارد.
میز پنگ پانگ:میز دارای شکل مستطیل بوده دارای طول (cm 2.74 ) متروعرض(152.5) سانتی متربوده وبلندی آن از زمین (76 ) سانتی متر میباشد.
توپ :توپ پنگ پانگ دارای شکل کروی بوده قطر آن( 40 )ملی متر بوده وزن آن( 2.7 )گرام میباشد.
رکت پنگ پانگ: میتواند به هر شکل واندازه مورداستفاده قرار گیرداما تیغ ( چوب) آن باید صاف ومحکم باشد.حد اقل( 85) فیصد از ضخامت تیغه رکت ( چوب ) رکت باید ازچوب طبیعی باشدیک لایه چسپناک در میان چوب رکت میتواند.
به کمک موادالیافی مانند الیاف کاربن الیاف شیشه یا کاغذ فشرده محکم تقویت شود اما این لایه نباید ضخیم تر از(5/ 7) در صد کل ضخامت ویا( 35. 0)ملی متر باشد.
جال یا نت پنگ پانگ: جال ضمایم آن پایه های مربوط وگیراهای است که جال یا تور را به میز وصل میکند.
جال به وسیله تنابی که طرفین آن به دو پایه عمودی به ارتفاع (15.25) سانتی  متربسته شده متصل میشود وحد خارجی این دو پایه نیزباید(15.25) سانتی مترخارج از خط کناری میز باشد قسمت بالائی جال درسرتاسر طول میز باید( 15.25) سانتی متر از سطح میز ارتفاع داشته باشد.
 
                                                                                      با احترام
                                                                     فدراسیون پنگ پانگ افعانستان
 

 

اسم :                             عبدالرزاق

تخلص :                          سياوؤش

حالت مدني:                     متاهل

تاريخ تولد:                      15 سنبله 1334

محل تولد:                        بلخ ، مزار شريف افغانستان

علايق خاص :                   تينس روي ميز و شكار

تيليفون همراه:                  0799009135

پست الكترونيكي:               razaq_siawash@yahoo.com

 

تحصيلات

 

دفاع PHD 29 ميزان  1367

اكمال تخصص از 29 ثور 1360 الي 30 ثور 1364

فراغت از پوهنتون طبي كابل 1358

فراغت از مكتب 1348

 

وظایف

·         از سال  ... 13 تا اکنون رئیس فدراسیون پنگ پانگ (تینس روی میز)ریاست ملی  اولمپیک جمهوری اســـلامی افغانســـــتان.

·         15 حمل 1383 الي حال ، معاون رياست صحييه ستر درستيز.

·         10 عقرب 1377 الي 24 سرطان 1382  ، شـــــف سرويس هاي اورتوپيدي ، شفاخانه 400 بستر اردوي ملي.

·         20 جدی 1381 الي 15 حمل  1383  ، قوماندان شفاخانه 400 بستر اردوي ملي ، وزارت دفاع

·         5 ميزان 1375 الي 10 عقرب 1377 ،شف دیپارتمنت جراحي اورتوپيدي در شفاخانه نظامي (شفاخانه ساحوی مزار شریف)

·         7 سنبله 1371 الي 5 ميزان 1377 ، قوماندان شفاخانه ساحوي 200 بستر مزار شريف

·         19 سنبله 1364 الي 7 سنبله 1371 ، شف سرويس جراحی سپتیک شفاخانه 400 بستر.

·         13 دلو 1359 الي 19 سنبله 1364 ، دوكتور در سرويس ارتوپيدي شفاخانه اردوي ملي

·         از 1365 الي 1371 ، شف ديپارتمنت اورتوپيدي فاکولته طب نظامي

·         از 1366 الي 1370 ، شف ديپارتمنت تراوماتولوژي اكادمي علوم طبي

·         از 1371 الي 1378 ، استاد اورتوپيدي در پوهنتون طبي ابوعلي سينا بلخ

·         از سال 1382 تا حال ، استاد در دیپارتمنت اورتووپيدي و جراحي حرب فاکولته طب نظامی و استاد رهنماء در پروگرام تخصص شفاخانه هاي ملكي و نظامي.

 

 

زبان ها: دري، پشتو، انگلسی و روسی

 

تأليفات

 

o        تاريخچه اورتوپيدي در افغانستان و جهان

o        اساسات ابتدائي تثبيت خارج محراقي در جراحي حرب

o        پلاستر در اورتوپيدي

o        آمپوتيشن و عوامل آمپوتيشن دوباره در شرايط جنگ

o        نقش تثبيت خارج محراقي (ميتود اليزارووف ) در تراوماتولوژي و اورتوپيدي مدرن

o        و تعدادي زيادي رسالات و مقالات علمي كه در اتحاد جماهير شوروي سابق و افغانستان به چاپ رسيده است .

 

 

نمرات ارتباطي :

 

دگروال محمد اسمعيل وردك

متخصص اورتوپيدي در شفاخانه چهارصد بستر ،

پست الكترونيكي : ismayel.wardak@mod.gov.af