فدراسیون وزنه برداری

 

تاریخچه کوتاهی از وزن برداری

وزنبرداری یکی از رشته ورزشهای است که ریشه درتاریخ کهن و باستانی دارد . یونانی ها از جمله اولین مردمی هستند که به این رشته پرداخته اند .در یونان قدیم (باسان ) مسابقات این رشته همه ساله برگزارمیشد و قهرمانان دراین مسابقات شرکت می کردند .
در سال (684) قبل از میلاد پهلوانی به نام (میلو)( milou ) از اهالی کروتون (یونان) میتوانست گاو تنومندی را برسر دست بلند نموده و دور میدان بگرداند . میلو مدت (24) سال قهرمانی المپیک باستان بود .
شخصی به نام (لویی بکافه )( louei beacafe ) که در سال (1962) میلادی متولد شد در جوانی پهلوانی بی مانند بود میتوانست یک واگون آهنی را جابجا بلند کند .
وزنبرداری بدین سبک بیشترجنبه زورآزمایی داشت قهرمانی این رشته برای نمایش قدرت و توان خود به مسابقه می پرداختند و علاقمندان را به هیجان می آوردند این رشته ورزشی همچوسایر رشته ها از زمانی که دربرنامه المپیک قرار گرفت توجه جوانان را به خود جلب کرد . وزنبرداری برای اولین در سال (1896) جز رشته های المپیک محسوب شد وزنبرداران با بلند کردن وزن های سنگین به رقابت می پرداختند .یک سنگ (143.5) کیلو گرام در محل در محل المپیا مانده است که به نظر کارشناسان این سنگ را فردی به نام (بای بن ) با یک دست بالا سرمیبرد .
یک سنگ دیگر به وزن (480) کیلوگرام که درسنتورینی (ترا)کشف شده توسط فردی به نام (یوماس تاس)از زمین بلند شده است .در موزیم آلمان ظروفی مربوط به (500) سال قبل از میلاد مسیح است که تصویری یک جوان آتنی را در حال که تاج گل بروی سرش قرار دارد و دو سنگ را بالای سرگرفته است نشان میدهد.
درمصرباستان سنگ های به کار رفته در اهرام ثلاثه توسط بردگان زورمند برای ساختن آرامگاه فرعون ها حمل شده است که بعضی از این سنگها بین 600 تا700 کیلوگرام وزن دارند به هرصورت در آن دوران پهلونان معروف ازکشوری به کشوردیگر برای زور آزمایی می رفتند وقدرت خود را با بلند کردن سنگهای سنگین به نمایش می گزاشتند.
اولین دورمسابقات قهرمانی جهانی در28 مارچ 1891 درشهرلندن برگزارشد درین مسابقات هفت ورزشکارازشش کشورشرکت داشتند درطی اولین دوره بازیهای المپیک به درسال 1896 درآتن (ویگوجنسن)قهرمان وزنبرداری با دو دست شد والیوت لانستون برنده مسابقات بایک شد هردو ورزشکار ازانگلستان بود.
اولین دوره مسابقات درزمان رسمی وزنبرداری درسال 1888 دریونان برگزارشد درواقع این مسابقات درزمان برگزاری اولین المپیاد توسط ایوانجلوس زاپاس سازمان دهی شده بود .درسالهای آغازین قرن بیستم در طی بازی های المپیک 1904 (سنت لوییس)قهرمان وزنبرداری یونان به نام 
(پیریکلس کاکوسیس)بابلندکردن 7،111 کیلوگرام وزن با دو دست طلاگرفت و(دیمیتریس توفالوس)درالمپیکی که بین دو دوره بازیهای المپیک دریونان بسال (1906)برگزارشد توانست قهرمان شود او توانست بر رقیب اطریشی خود جوزف اشتاین باخ بابلند کردن وزن 4،146 کیلوگرام درمرتبه چهارم پیروز شود.
اولین دورمسابقات قهرمانی وزنبرداری زنان درسال 1987 در دی تونا فلوریدا برگزارشد در این مسابقات 100 نفرزن از 22 کشور شرکت نموده بودند مسابقات وزنبرداری زنان دربازیهای المپیک 2000 سدنی در برنامه این بازی ها قرارگرفت
 
تاریخچه کوتاه فدراسیون وزنبرداری درافغانستان
فدراسیون وزنبرداری یکی ازورزشهای ثقیل المپیکی بوده که درافغانستان قدامت بیشترازپنجاه سال دارد ولی به صورت اساسی با آمدن مربیان روسی درسال 1360 رسما" درکمیته ملی المپیک ایجاد گردیده ودرسال 1361 توانست عضویت فدراسیون بین المللی وزنبرداری
 رابدست آورده است ازایجاد فدراسیون تاکنون (International weightlifting federation)I W F 
ورزشکاران این رشته توانسته است در دو مسابقات قهرمانی جهانی، شصتمین وشصت یکمین دورمسابقات قهرمانی جهانی سالهای 1986 و1987 منعقده شهرهای صوفیه آستراواکشورهای بلغاریا وچکسلواکیا ومسابقات بین اللمللی ،آسیایی،ومنطقوی درکشورایران ،شوروی ،هنگری ،ازبکستان،پاکستان،تاجکستان ،امارات متحده عربی،اوکراین،بلغاریا،سریلانکا،چین،بنگله دیش ،نیپال،تایلند وترکیه اشتراک نموده است. 
دست آورد های ورزشکاران فدراسیون وزنبرداری ازمسابقات بین المللی قرار ذیل است ازجام دوستی سال 1986 درکلاس 75 کیلوگرام میرعبدالحکیم برنده سه مدال برنز،ازجمهوری اسلامی ایران توسط محمد اعظم کوهی درکلاس 59 کیلوگرام واحمد صمیم درکلاس 56 کیلوگرام ومحمد هارون عبیدی درکلاس 63 کیلوگرام درسال 1373 و ازمسابقات بین المللی جام آراتانیان منعقده شهرتاشکند جمهوری ازبکستان سال 2005 درکلاس 69 کیلوگرام محمد ادریس کارمند مقام اول برنده مدال طلا،میرعبدالغفوردرکلاس 75 کیلوگرام مقام دوم برنده مدال نقره ودوست محمد وفا درکلاس 85 کیلوگرام مقام سوم وبرنده مدال برونز گردیدند وچندین دیپلوم ازمسابقات بین المللی  ،آسیائی وجهانی رابدست آورده اند.
همچنان دو تن ازاعضای فدراسیون وزنبرداری افغانستان هریک استاد رحمت الله کارمند ومحمد اعظم کوهی درسال 2000 توانستند کارت های حکمیت بین المللی وزنبرداری را بدست بیاورند ودر مسابقات قهرمانی سیف گیم سال 2004 مسابقات بین الملللی جام آرتانیان ،مسابقات بازیهای آسیائی ومسابقات قهرمانی آسیا حکمیت نموده اند.
بدست آوردن کارت داوری بین المللی توسط مروان مین در بازیهای آسیائی 2010 گانزوی چین وانتخاب محمد اعظم به حیث داور درجه یک بین المللی وزنبرداری درمسابقات متذکره بعد ازسپری نمودن امتحان عملی داوری دربازیهای آسیائی گازوچین 2010 و 2014 کوریا بازیهای آسیائی.
اعضای رهبری فدراسیون
1- مروان مین – رئس فدراسیون
2- محمد اعظم کوهی – سکرترجنرال 
3- میرعبدالغفور رسولی – معاون فنی 
4- محمد اکرم نادری – معاون مالی 
دوران بین اللملی 
1-احمد الله کارمند 
2- مروان مین 
3- محمد اعظم کوهی
مربیان بین چند کلپ در سطح کشور
1-مروان مین 
2-محمد اعظم کوهی – عضوکمیته مربیان و تحقیقات وزن بردارن آسیا
نمایندگی های ولایت 
1-کابل 
2-بلخ
3-جوزجان 
4-فاریاب 
5-بغلان 
6-کندز
7-تخار
8-لوگر
9-دایکندی 
10-میدان وردک