فدراسیون والیبال

  

پیشینه والیبال در افغانستان

در افغانستان در دهه نخست سال۱۳۰۰ هجری شمسی با این ورزش تعدادی اندک از مردم آشنایی داشتند و بدون در نظرداشت قوانین و مقررات آن بدان می‌پرداختند. درسال ۱۳۲۳هجری شمسی با ایجاد مکتب تربیت بدنی (سپورت) ورزش والیبال شکل رسمی را بخود گرفت. مکتب تربیت بدنی در مراحل اول از طرف متخصصین داخلی و خارجی ایجاد گردیده ودر همانجا تدریس والیبال نیز صورت میگیرفت ودرسال ۱۳۳۵ هجری شمسی برخی متخصصین کشورهای مختلف همچو ترکیه، جاپان، آلمان، امریکا واتحاد شوروی سابق به مکتب سپورت جهت آموزش بیشتر امورتدریسی رسمأ استخدام گردیدند. زمانیکه فارغین انستیتیوت تربیت بدنی وسپورت درمعارف وکلپ‌های سپورتی ایفای وظیفه نمودند تیم‌های متعددی را ایجاد کردند که اینکار باعث رشد هرچه بیشتروالیبال درکشور گردید

استاد محمدعلی میوند در سال ۱۳۲۹ دست به ایجاد نخستین تیم والیبال در لیسه حبیبیه زد. و ازان به بعد تیم‌های زیادی در گوشه وکنار کشور بخصوص در مکاتب ایجاد گردید.. ازجمله قویترین تیم‌های آنوقت می‌توان از اردو نام برد. نخستین مسابقات انتخاباتی والیبال درسال ۱۳۴۹هجری شمسی بین تیم‌های مختلف درمرکز برای انتخاب تیم الف کابل و تیم ب کابل دایر گردید. اولین سفرخارجی تیم ملی والیبال کشور ما در سال ۱۳۵۳هجری شمسی به تاشکند (اتحاد شوروی سابق) بود که اعضای ان تیم عبارت بودند از عبدالقدیر چپ، آدم خان قوای هوای، تجلی نفت وگاز، صوفی عبدالحمید، عطا الله، عبدالله نوابی، حمید منگل، محمد ایوپ خشک، بازمحمد، طاهر سبز، عبدالعلی پنجه و جان علم خان بودند.

 اولین بار فدراسیون ملی والیبال توسط محترم مرحوم استاد عبدالقیوم علمزوی درماه سرطان سال ۱۳۵۴شمسی مطابق به ۱۹۷۵م درافغانستان تأسیس شد و فدراسیون والیبال افغانستان درسال ۱۳۵۹شمسی مطابق به ۱۹۸۰ م عضویت فدراسیون جهانی را کسب کرد.

در آن سال‌ها مشهور ترین تیم‌های والیبال افغانستان عبارت بودند از: تیم انستیتوت تربیت بدنی، تیم منتخب کابل، تیم کابورا، تیم دافغانستان بانک، تیم دانشگاه کابل، تیم وزارت امور داخله، تیم وزارت معارف و تیم منتخب کلوپ سپورتی بود. بازیکنان نام دار آن دوره عبارت بودند از: تاج محمد؛ محمد نادر نورزاده؛ عبدالحمید صوفی؛ ولایت خان، عبدالله نوابی؛ عطاالله؛ محمد نعیم دنگ؛ آدم خان؛ تجلی نفت و گاز؛ سید منورشاه و غیره می‌باشد. فعلاً تیمهای والیبال در تمامی مکاتب، مدارس، پوهنتونها، جزوتامهای قوای مسلح وجود دارد.

اما فدراسیون ملی والیبال دارای تیم های ملی دربخش اقایان و بانوان می باشد که بازیکنان خوبی چون احمد سیر رحمانی، امید زدران، فرهاد صدیقی، رامین صدیقی، حجت، میرویس، عطا مزار، ایمل، امین الله مزار، فرید تخار، فهیم، صابر نوری، عمران ننگرهار، و دها تن دیگر را می توان نام برد.

در بخش دختران می توان از ورزشکارانی چون لیلا، دینا، حوریه، فروزان، مژگان، معصومه زهرا که عضویت تیم های ملی را نیز دارند نام برد.

مربی تیم ملی والیبال آقای محمد یوسف صادق که سند مربیگری درجه اول را از فدراسیون جهانی والیبال دریافت نموده است، سیدمنورشاه مختاری، عبداحکیم، محمد اشرف، ولایت خان، جامعلم حسنی، عطاوالله غفوری، بختاور شاه، سیدنعمت الله مشتاق، محمد فهیم صمیم، سیدقلندرشاه، صوفی عبدالحمید، سید نجیب سادات و ده ها مربی و پیشکسوت دیگر را می توان نام برد که در عرصه رشد و انکشاف والیبال زحمت کشیده اند، را می توان نام گرفت.

در پهلوی تیم اندور تیم های والیبال ساحلی نیز در فدراسیون ملی والیبال ثبت وراجستر اند که از سال 2010 به این طرف در رقابتهای خارجی نیز شرکت نموده اند.

آخرین دستآورد تیم ملی والیبال پسران از مسابقات قهرمانی زون مرکزی آسیا صورت گرفت که در سال 2014 در بنگله دیش برگزار شده بود.

در این رقابتها افغانستان مقام سوم را کسب نموده است.