فدراسیون پنگ پانگ

 


تاریخچه فدراسیون بین المللی پنگ پانگ

پنگ پانگ درقرن( 18 )اوایل قرن( 19 ) به تقلید ازورزش تینس در کشور انگلسـتان برای اولین باربوجود آمد.وبعداً برای مدت(18 ) سال در بعضی ازقسمت های انگلستان از  پنگ پانگ خـبری نبود که در سال(1902 ) انجمن اصلی پنگ پانگ تشکیل شد که دوباره درسال (1905 ) این انجـمن منحل شد درسال( 1920 )بازی پنگ پانگ دوباره گسترش جهانی پیدانموددر سال (1921)و(1922)
نام این ورزش بنام تینس روی میزنام مانده شد همچنان نام پنگ پانگ از صدای توپ درجریان بازی در روی میز گرفته شده است.
در سال( 1926 ) به رهبری نمایندگان آلمان،انگلستان، مجارستان فدراسیون بین المللی پـنگ پانگ ایجادشد که اعضای فدراسیون عبارت بود از انگلستان،مجارستان، سویدن،دنمارک، آلمان، چکسلواکیا ،اتریش وهالند بودند.
در نتیجه قوانین کلی این رشته بمیان آمد مسابقات جهانی وبین المللی آن برگزار شده واین رشته شامل بازیهای المپیکی تابستانی شد.
                                      
 پنگ پانگ درافغانستان
پنگ پانگ یکی از رشته های اساسی المپیکی  بوده که  در افغانستان در سالهای 1343 بین جوانان مروج بوده مانند سایر ورزشها توسط خارجی ها در افغانستان آورده شده است رسماً در سال 1361 در چوکات کمیته ملی المپیک ایجاد گردید.
افغانستان درسال2005با شرکت نماینده افغانستان درجنرال اسامبله فدراسیون بین المللی پنگ  پانگ
 (I.T.T.F ) رسماًحاصل نمود.
وسایل بازی پنگ پانگ عبارت از ،توپ،رکت،میز،وجال یا نت .
سیستم بازی:به دو سیستم یعنی سنگل ودبل بازی میگردد برنده کسی میشود که جلوتر از حریف نمبر11 را بدست بیآورد هر بازیکن دو سرویس حق دارد.
میز پنگ پانگ:میز دارای شکل مستطیل بوده دارای طول (cm 2.74 ) متروعرض(152.5) سانتی متربوده وبلندی آن از زمین (76 ) سانتی متر میباشد.
توپ :توپ پنگ پانگ دارای شکل کروی بوده قطر آن( 40 )ملی متر بوده وزن آن( 2.7 )گرام میباشد.
رکت پنگ پانگ: میتواند به هر شکل واندازه مورداستفاده قرار گیرداما تیغ ( چوب) آن باید صاف ومحکم باشد.حد اقل( 85) فیصد از ضخامت تیغه رکت ( چوب ) رکت باید ازچوب طبیعی باشدیک لایه چسپناک در میان چوب رکت میتواند.
به کمک موادالیافی مانند الیاف کاربن الیاف شیشه یا کاغذ فشرده محکم تقویت شود اما این لایه نباید ضخیم تر از(5/ 7) در صد کل ضخامت ویا( 35. 0)ملی متر باشد.
جال یا نت پنگ پانگ: جال ضمایم آن پایه های مربوط وگیراهای است که جال یا تور را به میز وصل میکند.
جال به وسیله تنابی که طرفین آن به دو پایه عمودی به ارتفاع (15.25) سانتی  متربسته شده متصل میشود وحد خارجی این دو پایه نیزباید(15.25) سانتی مترخارج از خط کناری میز باشد قسمت بالائی جال درسرتاسر طول میز باید( 15.25) سانتی متر از سطح میز ارتفاع داشته باشد.
 

ساختار تشکیلاتی فدراسیون پنگ پانگ قرار ذیل است:1- محترم پوهندوی داکتر عبدالرزاق سیاووش رئیس فدراسیون. 
2- محترم عبدالحامد رسولی معاون فدراسیون.
3- محترم سید شاه امین زی سکر تر جنرال فدراسیون .
تعداد ورزشکاران در سطح کشوردر بخش ذکور واناث  بتعداد بیشتر از 570 تن ورزشکار میباشد.
تعداد کلپها درمرکز شش کلپ .
تعداد اعضای تیم ملی ، جوانان  ونوجوانان دربخش ذکور واناث 52 تن. بتعداد 12تن اعضای تیم ملی ذکور از مرکز وولایت،10 تن اعضای تیم ملی اناث از مرکز وولایات ، 10 تن اعضای تیم  جوانان ذکور مرکز وولایت و10 تن اعضای تیم جوانان اناث و10 تن اعضای تیم نوجوانان
مربیان ذکور واناث مرکز.
1- محترم عبدالحامد رسولی مربی تیم ملی واناث.
2- // محمد جاوید امین    مربی تیم جوانان ذکور واناث
3- // احمد جاوید شرفی مربی تیم نوجوانان ذکور واناث
4- // صفر علی مربی تیم معیوبین 
5- // غلام محمد شمال مربی تیم شفا خانه سردارمحمد داود خان
داوران ملی فدراسیون پنگ پانگ:
1- محمد هارون وردک
2- امرالله
3- محمد نعیم
4- میرمحمد صدیق انصاری
5- محمد اعظم کوهی
تعداد نمایندگی ها در ولایات!
1- ولایت بلخ
2- // هرات
3- // فاریاب
4- // قندهار
5- //   غزنی
6- // هلمند
7- //  جوزجان
8- //  سمنگان
9- // ننگرها
   //10بغلان
فعالیتها!
1-برگزاری مسابقات انتخاباتی تیم ملی ذکور واناث با اشتراک تیمهای مرکز وولایات درشهر مزار شریف.
تدویر سمینار برای داوران ومربیان فدراسیون مطابق جنتری ورزشی سال 1389
تدویر سومین دور مسابقات پنگ پانگ جوانان رضا کار سال 2011  برج حوت 1389 در سالون  ورزشی سره میاشت.