فدراسیون آشی هارا کاراته

 

   


تاریخچه مختصرآشی هارا کاراته افغانستان

 

قبل از همه ضرور پنداشته میشود تا درمورد مفهوم لغوی، اصطلاح، قدامت و سبک های کاراته بصورت اجمالی توضیحــــــات ارائه گردد

کاراته کلمه جاپانی بوده و از دوکلمه کارا بمعنی خالی و ته بمعنی دست مشتق شده و در اصطلاح هنرمبارزه با دست خالی را افاده مینماید. کاراته دارای قدامت 5000 ساله بوده و نخستین ابداع کننده حرکات زیربنائی و ابتدائی (18گانه) کاراته بودهیدهارما راهب هندی در معبد شائولین چین بوده است. بعدأ کاراته توسط جاپانی ها بار ور، پخته و باریاضت و تلاش هدفمند به کاراته مدرن انکشاف  پیدا کرد و به جهان صادرگردید.

کاراته امروز عمدتأ شامل سبک های لایت کانتاکت (کنترولی یا تماس آهسته) و سبک های فول کانتاکت (تماس کامل و با قدرت) بوده است. سبک های لایت کانتاکت یا کنترولی که بنام سبک های مادر نیز یاد میگردند شامل شوتوکان )روش سخت و نرم) با بنیانگذاری گیچین فوناکوشی، شیتوریو (روش آنکو ایتوسو و هیگائونا اساتیدی که مابونی را تعلیم داده اند) با بنیانگذاری کنوامابونی، گجوریو(روش نرم و سخت) با بنیانگذاری چوجون میاگی و وادریو (روش راه صلح، روش صلح جویانه) با بنیانگذاری هیرونوری اوتسوکا و سبک های فول کانتاکت شامل کیوکوشین که جستجوی حقیقت نهایی معنی میدهد ( کیوکو بمعنی بالاترین یانهایت، شین بمعنی حقیقت روح و کای بمعنی گروه یا انجمن و درمجوع بمعنی انجمن جستجوی حقیقت نهائی میباشد) با بنیانگذاری سوسای ماسوتاتسو اویاما، آشی هارا بمعنی نهایت قدرت، سرعت، استقامت و افتادگی، بابنیانگذاری کانچوهیده یوکی آشی هارا، سیدوکان کاراته بابنیانگذاری کازویوشی آیشی، انشن کاراته بابنیانگذاری جوکو نینومیا و ده ها سبک دیگر میباشد. امروز تمام سبک های کاراته هم ازسبک های کنترولی و هم ازسبک های فول کانتاکت نیروی پرطرفدار و قابل ملاحظه ورزش های رزمی جهان را تشکیل داده و ازمحبوبیت و جایگاه ویژه برخوردار هستند .

آشی هارا کاراته از جمله سبک های  فول كانتاكت كاراته (تماس کامل و با قدرت) است  که توسط کانچو هیده یوکی آشی هارا (متولد5 دسمبر1944 هیرو شیما و وفات 24 اپریل 1995 ماتسویاما سیتی جاپان) بعد از 20 سال ریاضت در سال 1980 عیسوی در جاپان پایه گذاری و سازمان بین المللی آن بنام سازمان نوین بین المللی آشی هارا کای کان کاراته همزمان درهمان سال ایجاد گردید.کانچوهیده یوکی آشی هارا از شاگردان ارشد ماسوتاتسو اویاما بنیانگذارکیوکوشین کاراته جهان بود، هیده یوکی آشی هارا درکیوکوشین کاراته دارای کمربند سیاه دان 8 و درآشی هارا کاراته دارای کمربندسیاه دان 10 بود، شاگردان برجسته و مشهور آن کانچوکازویوشی آیشی بنیانگذار سیدوکان کاراته و مبارزات کی ون (K1) وکانچو جوکو نینومیا بنیانگذار و ریس سازمان جهانی انشن کاراته است، ریس فعلی سازمان جهانی آشی هارا کاراته پسر کانچو هیده یوکی آشی هارا کانچوهیده نوری آشی هارا که دارای کمربندسیاه دان 9 آشی هارا کاراته است میباشد. معلومات بیشتر را از ویب سایت www.ashihara-karate.com میتوان بدست آورد.

جوهر و فلسفه وجودی آشی هارا کاراته را ساباکی SABAKI)) تشکیل میدهد. ساباکی در لغت به معنی جاخالی کردن و در اصطلاح به مثابه یک چتر در استایل اصلی آشی هارا کاراته بوده که زمینه نزدیک شدن را به شکل علمی و عقلانی در تکنیک ها ی آشی هارا کاراته مساعد میسازد. ساباکی درحقیقت بهترین روش علمی و عملی در واکنش به حمله مهاجم جهت ردکردن حمله و قرارگرفتن درساحه کور آن غرض کنترول کردن، دفاع کردن ضربه زدن و پرتاب و فرش زمین کردن حریف میباشد.

آشی هارا کاراته در افغانستان توسط آقای وحید احمد جویا که قبلآ یکی از قهرمانان خوب و زیباکار تکواندوITF و عضو فعال کلکتیف تکواندو  استاد غلام جیلانی غروب و کلتیف تکواندو استاد اسد اوریا خیل بود، بعد از پنج سال آموزش و تمرینات پیگیر و همه جانبه         ( ازسال1375تا1380خورشیدی زیر نظر اکبر روحپرور بنیانگذار آشی هارا کاراته ایران ) در سال 1380 خورشیدی مطابق2001 عيسوي در مکتب متوسطه گلبهار ولایت پروان یکجا باحمایت و تغیر سبک آقای غلام جیلانی غروب و کلکتیف ورزشی تکواندو آن به آشی هاراکاراته، بنیانگذاری و انجمن آن با ریاست آقای غروب ایجاد شد. ابتدا انجمن آشی هارا کاراته افغانستان در سال 1381 خورشیدی مطابق2002عيسوي تحت ریاست آقای غلام جیلانی غروب راجستر ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت و کمیته ملی المپیک و فدراسیون کاراته افغانستان گردید و با جدیت تام به توسعه آن تلاش بعمل آمد. اولین مسابقات سراسری بزرگسالان، جوانان و نوجوانان آن در سال 1382 مطابق2003عيسوي در گلبهار ولایت پروان با اشتراک ورزشکاران ولایت کابل  پروان، کاپیسا دایر گردید و تا کنون همه ساله مسابقات سراسری ولایتی و ملی، سیمینار آموزش مربی گری، داوری و اخذ آزمون ارتقأ درجه دایر می گردد. نمایندگی رسمی ان بعد از ده سال تلاش پیگیر در سال 2012 توسط اقای غلام جیلانی غروب از سازمان نوین بین المللی آشی هارا کای کان کاراته بدست آورده شد و فعلأ افغانستان عضو فعال آن سازمان میباشد. انجمن آشی هارا کاراته افغانستان، در فدراسیون کاراته و ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت و کمیته ملی المپیک افغانستان ازحیثیت و جایگاه خوبی برخوردار بود و ریاست فدراسیون کاراته و هیأت کاراته (10 ) ولایت افغانستان به آن تعلق داشت و برای مدت هشت سال توسط آن رهبری گردید.

آشی هارا کاراته افغانستان مبتکر اولین جشن کاراته افغانستان در سال 1385  خورشیدی مطابق2006عيسوي در اولنگ سالنگ پروان که جای بس تفریحی و دیدنی است بوده و فعلآ همه ساله جشن آشی هارا کاراته افغانستان دریکی از ولایات کشور زیر نظر فدراسیون آشی هارا کاراته کشور برگزار میگردد.

باتوجه به پیشرفت، انکشاف، گسترش و دستآورد های انجن آشی هارا کاراته افغانستان درسطح ملی و بین المللی بر اساس درخواست     غلام جیلانی غروب و حمایت و پیشنهاد شماره 33 مورخ 15/2/1392ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت وکمیته ملی المپیک و حکم شماره 1359مورخ25/2/1392 ریاست جمهوری اسلامی اففانستان، به فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان ارتقأ و منظورگردید .

اولین انتخابات ریاست فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان بتاریخ 13/6/1392 با حضور شانزده رئیس هیأت آشی هارا کاراته ولایات بغلان، پروان، پنجشیر، تخار، جوزجان، خوست، سرپل، غزنی، فاریاب، فراه ، کابل، کاپیسا، کندز، لوگر، ننگرهار و هلمند) درشهر کابل برگزار گردید و آقای غلام جیلانی غروب منحیث اولین رئیس آن برای مدت چهار سال انتخاب گردید.

آشی هارا کاراته افغانستان، از لحاظ فنی و اکادمیک آراسته به دانش اصیل و مدرن آشی هاراکاراته است، دارای تیم ملی مقتدر در کتگوری سنی بزرگسالان، جوانان، نوجوانان و نونهالان می باشد، افتخار آفرینان آن تا ختم ماه اکتوبر سال 2017  از مسابقات خارجی 96 مدال از جمله 42 مدال طلا، 25 مدال نقره و 29 مدال برنز کسب کرده اند که در ترکیب آن 36 مدال جهانی شامل7طلا، 9 نقره و 20 برنز، 28 مدال بین القاره ئی شامل17طلا، 5 نقره و 6 برنز و 32 مدال بین المللی شامل18 طلا، 9 نقره و 5 برنز بوده و از لحاظ تیمی حائزمقام های قهرمانی، نائب قهرمانی، مقام سوم و مقام چهارم تیمی رقابت های معتبر جهانی، قاره ئی و بین المللی آشی هاراکاراته گردیده اند.

فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان فعلأ در18  ولایت (بدخشان، بغلان، بلخ، پروان، پنجشیر، تخار، خوست، سرپل، غزنی، فاریاب، فراه، کابل، کاپیسا، کندز، لوگر، ننگرهار، هرات و هلمند) افغانستان دارای نمایندگی فعال بوده و روز تاروز درحال رشد و پیشرفت میباشد.

 

 

 

معرفی مختصر برخی مدال آوران فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان

افتخار آفرینان آشی هارا کاراته افغانستان تا اکتوبر 2017 از مسابقات خارجی 96 مدال از جمله 42 مدال طلا، 25 مدال نقره و 29 مدال برنز کسب کرده اند که در ترکیب آن 36 مدال جهانی شامل7طلا، 9 نقره و 20 برنز، 28 مدال بین القاره ئی شامل17طلا، 5 نقره و 6 برنز و 32 مدال بین المللی شامل18 طلا، 9 نقره و 5 برنز بوده و از لحاظ تیمی حائز مقام های قهرمانی، نائب قهرمانی، مقام سوم و مقام چهارم تیمی رقابت های معتبر جهانی، قاره ئی و بین المللی آشی هاراکاراته گردیده اندکه ذیلأ به معرفی مختصر بعضی از این آفتخار آفرینان پرداخته می شود.

 (1)

اسم و تخلص: وحید احمد جویا

سال تولد: 1353 خورشیدی

محل تولد: پران

درجه و محل تحصیل: لسانس رشته کارگردانی سینما دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه کابل .

مشوق به ورزش : برادرش غلام جیلانی غروب  

سال شروع و نوع ورزش: جمناستک1361- 1363، تکواندو هیانگ 1363- 1374  و آشی هارا کاراته از  1375 الی اکنون.

اسم استادان: کریم انوری، غلام جیلانی غروب، داود پریانی، رضایوسیفی، سید غلام سخی رسول، اسد اوریاخیل، اکبر روحپرور  و  هیروشی هارادا .

الگوی ورزشی: استاد غلام جیلانی غروب و استاد داکتر سید غلام سخی رسول.                

تعداد مدال و نوع مسابقه: مجموعأ برنده 17 مدال از جمله 12 مدال طلا، 3 مدال نقره  و 2 مدال برنزکه از جمله 3 مدال طلا 1 مدال نقره و 1 مدال برنز از مسابقات جهانی آشی هاراکاراته، 1 مدال طلا از مسابقات قهرمانی آشی هارا کاراته آسیا و اروپا، 4 مدال طلا از مسابقات بین المللی آشی هارا کاراته، 1 مدال برنز کاراته کنترولی از بازی های جنوب آسیا، 1 مدال طلا از مسابقات ملی آشی هارا کاراته ایران ، 1 مدال طلا و 1 مدال نقره از مسابقات قهرمانی آشی هارا کاراته آزاد شهرستان ری ایران، 1 مدال نقره از مسابقات تیم منتخب تکواندو مهاجرین افغان مقیم ایران، 1 مدال طلا از مسابقات تیم منتخب ملی کیوکوشین کاراته افغانستان و 1 مدال طلا از مسابقات تیم منتخب تکواندو ولایت پروان. 

درجه و مؤقف فعلی ورزشی:

1- دارنده کمربندسیاه دان 5 آشی هاراکاراته فدراسیون جهانی بودو .

2- دارنده کمربندسیاه دان 3 سازمان نوین بین المللی آشی هاراکاراته .

3- مربی درجه اول ملی فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان .

4- داور درجه اول ملی فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان .

5- سرمربی تیم های ملی فدراسیون آشی هاراکاراته افغانستان.

6- معاون فنی منتخب فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان .

بزرگترین آرزویش: آزادی، تأمین صلح، تأمین عدالت اجتماعی، رفاه و پیشرفت کشور و مردم عزیز افغانستان.

(2)

اسم و تخلص: غلام سرور صدیقی                                                                       

سال تولد: 1350 خورشیدی

محل تولد: پران

درجه و محل تحصیل: فارغ  التحصیل رشته ادبیات دری دارالمعلمین ولایت پروان .

مشوق  به ورزش : برادرانش غلام رفیق صدیقی و غلام شفیق صدیقی .

سال شروع و نوع ورزش: تکواندو هیانگ 1365- 1379 و آشی هاراکاراته از 1380 تا اکنون .

اسم استادان: داکتر مجید هشام، وحید احمدجویا و غلام جیلانی غروب .

الگوی ورزشی: استاد وحیداحمدجویا .

تعداد مدال و نوع مسابقه: مجموعأ برنده 9 مدال از جمله 2مدال طلا و 2مدال نقره از مسابقات بین المللی آشی هارا کاراته، 1مدال نقره از مسابقات ملی کیوکوشین کاراته افغانستان، 3 مدال طلا از مسابقات ملی آشی هارا کاراته افغانستان و 1مدال طلا از مسابقات تیم منتخب تکواندو پروان.

درجه و مؤقف فعلی ورزشی:

1- دارنده کمربندسیاه دان 3 فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان .

2- مربی درجه دوم ملی فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان .

3- داور درجه دوم ملی فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان .

4- معاون اداری منتخب فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان.

بزرگترین آرزویش: تأمین صلح و آرامی مردم افغانستان.

(3)

اسم و تخلص: فریدآقا دور اندیش

سال تولد: 1359 خورشیدی

محل تولد: ولایت پروان

درجه و محل تحصیل: لسانس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خصوصی دانش پروان .

مشوق به ورزش :خانواده اش.

سال شروع و نوع ورزش: تکواندو هیانگ 1372،کانگفو  1373 - 1374  و آشی هارا کاراته از  1380 الی اکنون .

اسم استادان:  قسیم، وحیداحمد جویا و غلام جیلانی غروب .

الگوی ورزشی: استاد وحیداحمدجویا .

تعداد مدال و نوع مسابقه: مجموعأ صاحب 15 مدال از جمله 1مدال طلا و 2 مدال برنز از مسابقات جهانی آشی هاراکاراته، 1 مدال طلا و لقب بهترین مبارز از مسابقات قهرمانی آسیا و اروپا آشی هارا کاراته سال 2012 انتالیا ترکیه، 2 مدال طلا از مسابقات بین المللی آشی هارا کاراته و 7 مدال طلا، 1مدال نقره و 1مدال برنز از مسابقات ملی آشی هاراکاراته افغانستان.

درجه و مؤقف فعلی ورزشی:

1- دارنده کمربندسیاه دان 2 فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان .

2- مربی درجه دوم ملی فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان .

3- داور درجه دوم ملی فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان .

4- رئیس منتخب هیأت آشی هارا کاراته ولایت پروان .

5- آمر مالی منتخب فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان .

بزرگترین آرزویش: تأمین صلح، آرامی مردم افغانستان و تربیه ورزشکاران سالم، قهرمان و افتخار آفرین.

(4)

اسم و تخلص: یحیی احمدی

سال تولد: 1369 خورشیدی.

محل تولد: ولایت وردک .

درجه و محل تحصیل: فارغ التحصیل  صنف 12 لیسه قوریه بخارا ولایت غزنی.

مشوق به ورزش: خانواده اش.

سال شروع و نوع ورزش: کانگفو 1381- 1383 وآشی هاراکاراته از 1384 تا اکنون.

اسم استادان: سیدمحمدشریف حسین زاده، وحید احمدجویا و غلام جیلانی غروب.

الگوی ورزشی: استاد وحید احمدجویا.

تعداد مدال و نوع مسابقه: مجموعأ برنده 12 مدال از جمله 1 مدال نقره و 2 مدال برنز و  لقب بهترین مبارز از مسابقات جهانی آشی هارا کاراته سال 2102 ویبورگ دنمارک، 6 مدال طلا، 1 مدال نقره و 2 مدال برنز از مسابقات ملی آشی هارا کاراته افغانستان.

 درجه و مؤقف فعلی ورزشی:

1- دارنده کمربند قهوه یی کیو 1 فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان.

2- مربی درجه سوم ملی فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان.

بزرگترین آرزویش:کسب مدال طلا از مسابقات جهانی آشی هارا کاراته، تأمین صلح و آرامی مردم و برگشتن تمام مهاجرین افغان به کشور.

(5)

اسم و تخلص: شیرمحمد مرادی

سال تولد: 1357 خورشیدی

محل تولد:  پروان

درجه و محل تحصیل: فارغ  التحصیل انستتیوت خصوصی کمپیوترساینس ولایت بغلان.

مشوق به ورزش: مرحوم پدرش حاجی نیک محمد.

سال شروع و نوع ورزش: کانگفو 1372- 1382 و آشی هاراکاراته از 1383 تا اکنون.

اسم استادان: جان آغا هوفیانی، وحید احمدجویا و غلام جیلانی غروب

الگوی ورزشی: استاد جان آغا هوفیانی و استاد وحید احمد جویا.

تعداد مدال و نوع مسابقه: برنده 12 مدال ازجمله 1 مدال برنز از مسابقات جهانی آشی هارا کاراته، 1 مدال نقره از مسابقات قهرمانی آشی هارا کاراته آسیا و اروپا، 2 مدال نقره ازمسابقات بین المللی آشی هارا کاراته، 4 مدال طلا از مسابقات ملی آشی هارا کاراته افغانستان و 4 مدال طلا به ترتیب از مسابقات کانگفو بلخ و بغلان، تورنمت بهاری تکواندو  و کانگفو بغلان، مسابقات کانگفو زون شمالشرق و  مسابقات ووشو زون شمالشرق افغانستان.

درجه و مؤقف فعلی ورزشی:

1- دارنده کمربند سیاه دان 2 فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان.

2- مربی درجه دوم ملی فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان.

3- داور درجه دوم ملی فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان.

4- رئیس منتخب هیأت آشی هارا کاراته ولایت بغلان.

بزرگترین آرزویش: کسب افتخارات بیشتر ورزشی، تربیه سالم جوانان و مصدر خدمات سازنده و شایسته منحیث یک مربی آشی هارا کاراته در ولایت بغلان و افغانستان.

(6)

اسم و تخلص: عبدالرحمن اعظمی

سال تولد: 1363 خورشیدی

محل تولد: فراه

درجه و محل تحصیل: متعلم صنف یازدهم شپی لیسه ابو نصرفراهی ولایت فراه.

مشوق به ورزش: علاقه مندی خودش

سال شروع و نوع ورزش: کیوکوشین کاراته 1382- 1389 و آشی هاراکاراته از 1390 تا اکنون.

اسم استادان: محمد داود فروتن، وحید احمدجویا و  غلام جیلانی غروب

الگوی ورزشی: نوریشیما جاپانی و استاد وحید احمد جویا.

تعداد مدال و نوع مسابقه: مجموعأ برنده 12 مدال ازجمله1 مدال نقره از مسابقات جهانی آشی هارا کاراته، 1مدال برنز از مسابقات آسیا و اروپا آشی هارا کاراته، 2 مدال طلا و 1 مدال نقره از مسابقات ملی آشی هارا کاراته افغانستان، 5 مدال طلا و 1 مدال برنز از مسابقات ملی کیوکوشین کاراته افغانستان و 1 مدال طلا از مسابقات ملی پانکریشن افغانستان.

درجه و مؤقف فعلی ورزشی:

1- دارنده کمربند سیاه دان 2 فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان.

2- مربی درجه سوم ملی فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان.

3- عضو تیم ملی فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان.

4- رئیس منتخب هیأت آشی هارا کاراته ولایت فراه.

بزرگترین آرزویش: کسب مدال طلا از مسابقات جهانی آشی هارا کاراته .

(7)

اسم و تخلص: ذبیح الله ایوبی

سال تولد: 1357 خورشیدی

محل تولد: پروان

درجه و محل تحصیل: فارغ  التحصیل صنف دوازدهم لیسه ذکور گلبهار پروان.

مشوق به ورزش: خانواده اش

 سال شروع و نوع ورزش: تکواندو هیانگ 1374- 1379 و آشی هاراکاراته از 1380 تا اکنون.

اسم استادان: وحید احمدجویا و غلام جیلانی غروب

الگوی ورزشی: استاد وحید احمد جویا.

تعداد مدال ونوع مسابقه: مجموعأ برنده 10 مدال از جمله 1 مدال برنز از مسابقات جهانی آشی هارا کاراته، 1 مدال طلا و 1 مدال نقره از مسابقات بین المللی آشی هارا کاراته، 6 مدال طلا، 2 مدال نقره و 1مدال برنز از مسابقات ملی آشی هارا کاراته افغانستان.

درجه و مؤقف فعلی ورزشی:

1- دارنده کمربند سیاه دان 2 فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان.

2- مربی درجه سوم ملی فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان.

3- داور درجه سوم ملی فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان.

4- رئیس منتخب هیأت آشی هارا کاراته ولایت کاپیسا.

بزرگترین آرزویش: کسب مدال طلا از مسابقات جهانی آشی هارا کاراته .

(8)

اسم و تخلص: شجاع آقا حمیدی

سال تولد: 1378 خورشیدی

محل تولد: پروان

درجه و محل تحصیل: فارغ  التحصیل صنف دوازدهم لیسه ذکور گلبهار پروان.

مشوق به ورزش: خانواده اش.

سال شروع و نوع ورزش: آشی هاراکاراته از 1390 تا اکنون.

اسم استادان: وحید احمدجویا و غلام جیلانی غروب.

الگوی ورزشی: استاد وحید احمد جویا.

تعداد مدال و نوع مسابقه: مجموعأ برنده 6 مدال از جمله 1 مدال طلا از مسابقات قهرمانی آشی هارا کاراته آسیا و اروپا، 2 مدال طلا و 3 مدال نقره از مسابقات ملی جوانان آشی هارا کاراته افغانستان.

درجه و مؤقف فعلی ورزشی:

1- دارنده کمربند سیاه دان1 فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان.

2- مربی درجه سوم ملی فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان.

بزرگترین آرزویش:آرامی افغانستان، شکست دشمنان افغانستان و کسب مدال طلا از مسابقات جهانی آشی هارا کاراته .

(9)

اسم و تخلص: عبدالخاق ابراهیمی

سال تولد: 1375 خورشیدی

محل تولد: وردک

درجه و محل تحصیل: متعلم صنف هشتم شپی لیسه خواجه عبدالله انصاری کابل.

مشوق به ورزش: خانواده اش.

سال شروع و نوع ورزش: آشی هاراکاراته از 1385 تا اکنون.

اسم استادان: وحید احمدجویا و غلام جیلانی غروب

الگوی ورزشی: استاد وحید احمد جویا.

تعداد مدال و نوع مسابقه:  مجموعأ برنده 4 مدال ازجمله 1 مدال نقره از مسابقات جهانی آشی هارا کاراته، 1 مدال طلا، 1 مدال نقره و 1 مدال برنز از مسابقات ملی آشی هارا کاراته افغانستان.

درجه و مؤقف فعلی ورزشی:

1- دارنده کمربند قهوه یی کیو 2 فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان.

2- عضو تیم ملی فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان.

بزرگترین آرزویش: کسب مدال طلا از مسابقات جهانی آشی هارا کاراته.

 (10)

اسم و تخلص: محمد شریف قاضی زاده

سال تولد: 1381 خورشیدی

محل تولد: کاپیسا

درجه و محل تحصیل: متعلم صنف یازدهم لیسه محمود راقی ولایت کاپیسا.

مشوق به ورزش: استاد ذکریا قاضی زاده

سال شروع و نوع ورزش: آشی هاراکاراته از 1390 تا اکنون.

اسم استاد: ذکریا قاضیزاده و وحید احمدجویا.

الگوی ورزشی: استاد وحید احمد جویا.

تعداد مدال و نوع مسابقه: مجموعأ برنده 5 مدال ازجمله 1 مدال نقره ازمسابقات جهانی آشی هارا کاراته، 3 مدال طلا و 1 مدال برنز از مسابقات ملی آشی هارا کاراته افغانستان.

درجه و مؤقف فعلی ورزشی:

1- دارنده کمربند زرد کیو5 فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان.

بزرگترین آرزویش: کسب مدال طلا از مسابقات جهانی آشی هارا کاراته .

(11)

اسم و تخلص: عزیزالله امیری

سال تولد: 1378 خورشیدی

محل تولد: فراه

درجه و محل تحصیل: فارغ  التحصیل صنف دوازدهم لیسه شهید محمد نادر ایوبی ولایت فراه.

مشوق به ورزش: خانواده اش

سال شروع و نوع ورزش: آشی هاراکاراته از 1390 تا اکنون.

اسم استادان: عبدالرحمن اعظمی و  وحید احمدجویا .

الگوی ورزشی: استاد وحید احمد جویا

تعداد مدال و نوع مسابقه: مجموعأ برنده 3 مدال از جمله 1 مدال طلا از مسابقات قهرمانی آشی هارا کاراته آسیا و اروپا، 1 مدال طلا و 1 مدال نقره از مسابقات ملی آشی هارا کاراته افغانستان.

درجه و مؤقف فعلی ورزشی:

1- دارنده کمربند قهوه یی کیو2 فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان.

بزرگترین آرزویش: کسب مدال طلا از مسابقات جهانی آشی هارا کاراته.

(12)

اسم و تخلص: عبدالشاکر حمیدی

سال تولد: 1378 خورشیدی

محل تولد: پروان

درجه و محل تحصیل: فارغ  التحصیل صنف دوازدهم لیسه ذکورگلبهار پروان.

مشوق به ورزش: خانواده اش

سال شروع و نوع ورزش: آشی هاراکاراته از 1383 تا اکنون.

اسم استادان:  وحید احمدجویا و غلام جیلانی غروب .

الگوی ورزشی: استاد وحید احمد جویا.

تعداد مدال و نوع مسابقه: مجموعأ صاحب 6 مدال از جمله 1 مدال طلا و لقب بهترین مبارز از مسابقات قهرمانی آسیا و اروپا آشی هارا کاراته سال 2017  و 3 مدال طلا، 1مدال نقره و 1مدال برنز از مسابقات ملی آشی هاراکاراته افغانستان.

درجه و مؤقف فعلی ورزشی:

1- دارنده کمربند سیاه دان 1 فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان .

2- مربی درجه سوم ملی فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان.

3- عضو تیم ملی فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان.

(13)

اسم و تخلص: جان آغا احسان زاده

سال تولد: 1371 خورشیدی

محل تولد: کاپیسا

درجه و محل تحصیل: فارغ  التحصیل صنف دوازدهم لیسه محمود راقیکاپیسا.

مشوق به ورزش: استاد قسیم.

سال شروع و نوع ورزش: کانگفو 4 ماه و آشی هاراکاراته از 1383 تا اکنون.

اسم استادان: قسیم، ذبیح الله ایوبی، وحید احمدجویا و غلام جیلانی غروب .

الگوی ورزشی: استاد وحید احمد جویا.

تعداد مدال و نوع مسابقه: مجموعأ صاحب 6 مدال از جمله 1 مدال برنز از مسابقات قهرمانی آسیا و اروپا آشی هارا کاراته سال 2017  و 2 مدال طلا، و 3 مدال برنز از مسابقات ملی آشی هاراکاراته افغانستان.

درجه و مؤقف فعلی ورزشی:

1- دارنده کمربند قهوه یی کیو1 فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان.

2- مربی درجه سوم ملی فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان.

3- عضو تیم ملی فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان.

4- مسوول کمیته برگزاری مسابقات هیأت آشی هارا کاراته ولایت کاپیسا.

بزرگترین آرزویش: تأمین صلح، آرامی مردم افغانستان و کسب مدال طلا از مسابقات جهانی آشی هارا کاراته.

(14)

اسم و تخلص: شیراحمد محمدی

سال تولد: 1379 خورشیدی

محل تولد: فاریاب

درجه و محل تحصیل: متعلم صنف دوازدهم سال 1397 لیسه ذکور تورپاختو فاریاب .

مشوق به ورزش: نثار احمد پسر کاکایش.

 سال شروع و نوع ورزش: آشی هاراکاراته از 1392 تا اکنون.

اسم استادان: عنایت الله نظری و وحید احمدجویا.

الگوی ورزشی: استاد وحید احمد جویا.

تعداد مدال و نوع مسابقه: مجموعأ صاحب 3 مدال، از جمله 1 مدال طلا از مسابقات قهرمانی آسیا و اروپا آشی هارا کاراته سال 2017، 1 مدال طلا و 1 مدال نقره از مسابقات ملی فدراسیون آشی هاراکاراته افغانستان.

درجه و مؤقف فعلی ورزشی:

1- دارنده کمربند قهوه یی کیو 2 فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان .

2- عضو تیم ملی جوانان فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان.

بزرگترین آرزویش: تأمین صلح، آرامی مردم و کسب مدال های طلا از مسابقات معتبر آشی هارا کاراته که با عث خوشی مردم افغانستان گردد.

(15)

اسم و تخلص: علی رضا احسان زاده

سال تولد: 1380 خورشیدی

محل تولد: کاپیسا

درجه و محل تحصیل: متعلم صنف نهم مکتب متوسطه امام حسن کاپیسا.

مشوق به ورزش: استاد جانآغا احسان زاده.

سال شروع و نوع ورزش: آشی هاراکاراته از 1390 تا اکنون.

اسم استادان: جانآغا احسان زاده، ذبیح الله ایوبی و وحید احمدجویا.

الگوی ورزشی: استاد وحید احمد جویا.

تعداد مدال و نوع مسابقه: مجموعأ صاحب 5 مدال از جمله 1 مدال نقره، 1 مدال طلا از مسابقات قهرمانی آسیا و اروپا آشی هارا کاراته سالهای 2015 و 2017  و 3 مدال طلا از مسابقات ملی فدراسیون آشی هاراکاراته افغانستان.

درجه و مؤقف فعلی ورزشی:

1- دارنده کمربند سبز کیو 3 فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان .

2- عضو تیم ملی جوانان فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان.

بزرگترین آرزویش: ادامه تحصیلات و کسب مدال طلا از مسابقات جهانی آشی هارا کاراته.

(16)

اسم و تخلص: لطف الله غیاثی

سال تولد: 1380 خورشیدی

محل تولد: پروان

درجه و محل تحصیل: متعلم صنف دوازدهم سال 1397  لیسه عالی ذکور جبل السراج پروان.

مشوق به ورزش: خانواداه اش

سال شروع و نوع ورزش: آشی هاراکاراته از 1390 تا اکنون.

اسم استادان: فریدآقا دور اندیش و وحید احمدجویا.

الگوی ورزشی: استاد فریدآقا دور اندیش.

تعداد مدال و نوع مسابقه: مجموعأ صاحب 6 مدال از جمله 1 مدال طلا از مسابقات قهرمانی آسیا و اروپا آشی هارا کاراته سال 2017 و 2 مدال طلا، 1 مدال نقره و 2 مدال برنز از مسابقات ملی آشی هاراکاراته افغانستان.

درجه و مؤقف فعلی ورزشی:

1- دارنده کمربند سبز کیو 4 فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان .

2- عضو تیم ملی جوانان فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان.

بزرگترین آرزویش: فرد سالم جامعه، از طریق ورزش به مردم خدمت کردن و به اهتزاز آوردن بیرق افغانستان بیرون از مرز ها.

(17)

اسم و تخلص: عبادمحمدی

سال تولد: 1382 خورشیدی

محل تولد: پروان.

درجه و محل تحصیل: فارغ التحصیل صنف دوازدهم سال 1396  لیسه عالی ذکور گلبهار پروان.

مشوق به ورزش: استاد وحیداحمد جویا

سال شروع و نوع ورزش: آشی هاراکاراته از 1392 تا اکنون.

اسم استادان: حافظ رسولی، شجاع آقا حمیدی و وحید احمدجویا.

الگوی ورزشی: استاد وحیداحمد جویا.

تعداد مدال و نوع مسابقه: مجموعأ صاحب 4 مدال از جمله 1 مدال طلا از مسابقات قهرمانی آسیا و اروپا آشی هارا کاراته سال 2017 و 2 مدال طلا و 1 مدال نقره از مسابقات ملی آشی هاراکاراته افغانستان.

درجه و مؤقف فعلی ورزشی:

1- دارنده کمربند سبز کیو 4 فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان .

2- عضو تیم ملی جوانان فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان.

(18)

اسم و تخلص: سمیرایوبی

سال تولد: 1385 خورشیدی

محل تولد: پروان

درجه و محل تحصیل: متعلم صنف نهم سال 1397  مکتب متوسطه نمبر اول جبل السراج پروان.

مشوق به ورزش: استاد فریدآقا دور اندیش.

سال شروع و نوع ورزش: آشی هاراکاراته از 1392 تا اکنون.

اسم استادان: فریدآقا دور اندیش و وحید احمدجویا.

الگوی ورزشی: استاد فریدآقا دور اندیش.

تعداد مدال و نوع مسابقه: مجموعأ صاحب 5 مدال از جمله 1 مدال طلا از مسابقات قهرمانی آسیا و اروپا آشی هارا کاراته سال 2017 و 2 مدال طلا و 2 مدال برنز از مسابقات ملی آشی هاراکاراته افغانستان.

درجه و مؤقف فعلی ورزشی:

1- دارنده کمربند زرد کیو 6 فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان .

2- عضو تیم ملی  نوجوانان فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان

بزرگترین آرزویش: کسب مدال های طلا از مسابقات معتبر آشی هارا کاراته و به اهتزاز درآوردن بیرق افغانستان در  بیرون از مرز ها.

(19)

اسم و تخلص: فیاض دور اندیش

سال تولد: 1383 خورشیدی

محل تولد: پروان

درجه و محل تحصیل: متعلم صنف نهم سال 1397  مکتب متوسطه نمبر اول جبل السراج پروان.

مشوق به ورزش: مادر و پدرش.

سال شروع و نوع ورزش: آشی هاراکاراته از 1393 تا اکنون.

اسم استادان: فریدآقا دور اندیش و وحید احمدجویا.

الگوی ورزشی: پدرش استاد فریدآقا دور اندیش.

تعداد مدال و نوع مسابقه: مجموعأ صاحب 5 مدال از جمله 1 مدال طلا از مسابقات قهرمانی آسیا و اروپا آشی هارا کاراته سال 2017 و 2 مدال طلا و 2 مدال برنز از مسابقات ملی آشی هاراکاراته افغانستان.

درجه و مؤقف فعلی ورزشی:

1- دارنده کمربند آبی کیو 8  فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان.

2- عضو تیم ملی نوجوانان فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان.

بزرگترین آرزویش: کسب مدال های طلا از مسابقات معتبر آشی هارا کاراته و به اهتزاز درآوردن بیرق افغانستان در بیرون از مرز ها.

تذکر: از جمله مدال آوران فوق الذکر فعلأ آقای یحیی احمدی در ایران مهاجر بوده و همچنان آقایان فیصل محمد شیرزی، شهرام عارفی، عبدالناصرحبیب و علی اصغرمدرسی زاده از جمله مدال آوران مسابقات جهانی، بین المللی و ملی و سیدحسیب الله هاشیمی مدال آور بین القاره ئی و ملی فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان اند که فعلأ در کشور های جرمنی، سویدن و ترکیه در مهاجرت بسر می برند.

 

 

جدول مدال آوران، مربیان و داوران  فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان درمسابقات بین المللی، قاره ئی و جهانی

 

نوع مدال

وزن

کتگوری

بخش

 

نوع ، تاریخ ومحل برگزاری مسابقات

 

اسم وتخلص

 

شماره

دوطلایک مدال در کومیته و یک مدال درکاتا

80kg

اولین دور مسابقات بین المللی آشی هارا بودو کای کاراته22 - 25 جون2006 استانبول ترکیه

وحید احمد جویا

1

یک مدال طلا درکومیته و یک مدال نقره درکاتا

55kg

اولین دور مسابقات بین المللی آشی هارا بودو کای کاراته22 - 25 جون2006 استانبول ترکیه

غلام سرور صدیقی

2

طلا

65kg

اولین دور مسابقات بین المللی آشی هارا بودو کای کاراته22 - 25 جون2006 استانبول ترکیه

فریدآقادور اندیش

3

طلا

ویپون کاتا

اولین دور مسابقات بین المللی آشی هارا بودو کای کاراته22 - 25 جون2006 استانبول ترکیه

امیر حسین حیدری

4

طلا

70kg

اولین دور مسابقات بین المللی آشی هارا بودو کای کاراته22 - 25 جون2006 استانبول ترکیه

ذبیح الله ایوبی

5

طلا

جوانان59kg

اولین دور مسابقات بین المللی آشی هارا بودو کای کاراته22 - 25 جون2006 استانبول ترکیه

حاجی آغا

6

طلا

جوانان45kg

اولین دور مسابقات بین المللی آشی هارا بودو کای کاراته22 - 25 جون2006 استانبول ترکیه

عنایت الله رادفر

7

نقره

75kg

اولین دور مسابقات بین المللی آشی هارا بودو کای کاراته22 - 25 جون2006 استانبول ترکیه

فضل احمد احمدی

8

برنز

70kg

اولین دور مسابقات بین المللی آشی هارا بودو کای کاراته22 - 25 جون2006 استانبول ترکیه

احمدسیار ادیب

9

طلا

85kg

دومین مسابقات بین المللی آشی هارا بودو کای

24- 25 نومبر2007 استانبول ترکیه

وحیداحمد جویا

10

طلا

55kg

دومین دور مسابقات بین المللی آشی هارا بودو کای کاراته 24- 25 نومبر2007 استانبول ترکیه

 

غلام سرورصدیقی

11

طلا

65kg

دومین دور مسابقات بین المللی آشی هارا بودو کای کاراته 24- 25 نومبر2007 استانبول ترکیه

 

فریدآقا دوراندیش

12

طلا

60kg

دومین دور مسابقات بین المللی آشی هارا بودو کای کاراته 24- 25 نومبر2007 استانبول ترکیه

 

نصیر احمدغیاثی

13

طلا

جوانان45kg

دومین دور مسابقات بین المللی آشی هارا بودو کای کاراته 24- 25 نومبر2007 استانبول ترکیه

 

ابوبکر حکیم زاده

14

طلا

نوجوانان45kg

دومین دور مسابقات بین المللی آشی هارا بودو کای کاراته 24- 25 نومبر2007 استانبول ترکیه

 

عبدالله حبیب

15

طلا

نوجوانان35kg

دومین دور مسابقات بین المللی آشی هارا بودو کای کاراته 24- 25 نومبر2007 استانبول ترکیه

 

علی فیصل کبیر زاده

16

طلا

جوانان55kg

دومین دور مسابقات بین المللی آشی هارا بودو کای کاراته 24- 25 نومبر2007 استانبول ترکیه

 

عنایت الله مرزایی

17

نقره

90kg

دومین دور مسابقات بین المللی آشی هارا بودو کای کاراته 24- 25 نومبر2007 استانبول ترکیه

 

شیر محمد مرادی

18

نقره

70kg

دومین دور مسابقات بین المللی آشی هارا بودو کای کاراته 24- 25 نومبر2007 استانبول ترکیه

 

ذبیح الله ایوبی

19

نقره

جوانان55kg

دومین دور مسابقات بین المللی آشی هارا بودو کای کاراته 24- 25 نومبر2007 استانبول ترکیه

 

عنایت الله رادفر

20

نقره

جوانان60kg

دومین دور مسابقات بین المللی آشی هارا بودو کای کاراته 24- 25 نومبر2007 استانبول ترکیه

 

محمود قاسمی

21

نقره

نوجوانان45kg

دومین دور مسابقات بین المللی آشی هارا بودو کای کاراته 24- 25 نومبر2007 استانبول ترکیه

 

عبدالناصر حبیب

22

برنز

80kg

دومین دور مسابقات بین المللی آشی هارا بودو کای کاراته 24- 25 نومبر2007 استانبول ترکیه

 

شیرشاه غفوری

23

برنز

75kg

دومین دور مسابقات بین المللی آشی هارا بودو کای کاراته 24- 25 نومبر2007 استانبول ترکیه

 

احمد سیارادیب

24

برنز

70kg

دومین دور مسابقات بین المللی آشی هارا بودو کای کاراته 24- 25 نومبر2007 استانبول ترکیه

 

سید محمد شریف حسین زاده

25

طلا

کاتا

نزدهمین دور مسابقات بین المللی آشی هاراکاراته 23اگست2008 کپتاون افریقای جنوبی

وحیداحمد جویا

26

طلا

ویپون کاتا

نزدهمین دور مسابقات بین المللی آشی هاراکاراته 23اگست2008 کپتاون افریقای جنوبی

امیر حسین حیدری

27

نقره

کاتا

نزدهمین دور مسابقات بین المللی آشی هاراکاراته 23اگست2008 کپتاون افریقای جنوبی

غلام سرور صدیقی

28

نقره

+75kg

نزدهمین دور مسابقات بین المللی آشی هاراکاراته 23اگست2008 کپتاون افریقای جنوبی

شیر محمد مرادی

29

برنز

کاتا

نزدهمین دور مسابقات بین المللی آشی هاراکاراته 23اگست2008 کپتاون افریقای جنوبی

عبدالعلیم جویا

30

طلا

کاتا

جام جهانی آشی هارا کاراته 1 - 2 اکتوبر 2010

کپتاون افریقای جنوبی

وحید احمد جویا

31

طلا

65kg

جام جهانی آشی هارا کاراته 1- 2 اکتوبر 2010

کپتاون افریقای جنوبی

فریدآقادوراندیش

32

طلا

بنابر نقض قوانین بعد از30اپریل2011 برای همیش اخراج گردید

75kg

جام جهانی آشی هارا کارات1 - 2 اکتوبر 2010

کپتاون افریقای جنوبی

مبارزحکیم زاده

33

طلا

جوانان60kg

جام جهانی آشی هارا کاراته 1 - 2 اکتوبر 2010

کپتاون افریقای جنوبی

عزت الله محزون کلکانی

34

طلا

کاتا 17سال

جام جهانی آشی هارا کاراته 1 - 2 اکتوبر 2010

کپتاون افریقای جنوبی

علی اصغرمدرسی زاده

35

نقره

75kg

جام جهانی آشی هارا کاراته 1 - 2 اکتوبر 2010

کپتاون افریقای جنوبی

نصرت الله نصرت

36

نقره

جوانان60kg

جام جهانی آشی هارا کاراته 1 - 2 اکتوبر 2010

کپتاون افریقای جنوبی

شهرام عارفی

37

نقره

کاتا17سال

جام جهانی آشی هارا کاراته 1 - 2 اکتوبر 2010

کپتاون افریقای جنوبی

عبدالناصر حبیب

38

برنز

کاتا

جام جهانی آشی هارا کاراته 1 - 2 اکتوبر 2010

کپتاون افریقای جنوبی

عبدالعلیم جویا

39

دوبرنز درکومیته و کاتا

+55kg

16سال

 

جام جهانی آشی هارا کاراته 1 - 2 اکتوبر 2010

کپتاون افریقای جنوبی

عبدالله حبیب

40

طلا

+85kg

 

هفدهمین دور مسابقات جهانی آشی هاراکاراته ساباکی چلنج اسپریت  21- 25 اپریل 2011 ویبورگ دنمارک

وحید احمد جویا

41

برنز

+85kg

 

هفدهمین دور مسابقات جهانی آشی هاراکاراته ساباکی چلنج اسپریت  21- 25 اپریل 2011 ویبورگ دنمارک

احمد فرید جویا

42

برنز

65kg

هفدهمین دور مسابقات جهانی آشی هاراکاراته ساباکی چلنج اسپریت  21- 25 اپریل 2011 ویبورگ دنمارک

فریدآقا دور اندیش

43

برنز

60kg

هفدهمین دور مسابقات جهانی آشی هاراکاراته ساباکی چلنج اسپریت  21- 25 اپریل 2011 ویبورگ دنمارک

یحی احمدی

44

برنز

80kg

هفدهمین دور مسابقات جهانی آشی هاراکاراته ساباکی چلنج اسپریت  21- 25 اپریل 2011 ویبورگ دنمارک

ذبیح الله ایوبی

 

 

 

45

برنز

بنابر نقض قوانین بعد از30اپریل2011 برای همیش اخراج گردید

75kg

هفدهمین دور مسابقات جهانی آشی هاراکاراته ساباکی چلنج اسپریت  21- 25 اپریل 2011 ویبورگ دنمارک

مبارز حکیم زاده

 

 

46

طلا

+85kg

 

اولین دور مسابقات آشی هاراکاراته آسیا و اروپا

11-13نومبر2011 انتالیا ترکیه

وحید احمد جویا

47

طلا

وبهترین مبارز

65kg

اولین دور مسابقات آشی هاراکاراته آسیا و اروپا

11-13نومبر2011 انتالیا ترکیه

فریدآقا دوراندیش

48

طلا

85kg

اولین دور مسابقات آشی هاراکاراته آسیا و اروپا

11-13نومبر2011 انتالیا ترکیه

شیرمحمد مرادی

49

طلا

60kg

اولین دور مسابقات آشی هاراکاراته آسیا و اروپا

11-13نومبر2011 انتالیا ترکیه

شجاع آغا حمیدی

50

نقره

85kg

اولین دور مسابقات آشی هاراکاراته آسیا و اروپا

11-13نومبر2011 انتالیا ترکیه

رحمت الله شباب

51

نقره

70KG

اولین دور مسابقات آشی هاراکاراته آسیا و اروپا

11-13نومبر2011 انتالیا ترکیه

نوید امیری

52

برنز

60kg

اولین دور مسابقات آشی هاراکاراته آسیا و اروپا

11-13نومبر2011 انتالیا ترکیه

شهرام عارفی

53

برنز

70kg

اولین دور مسابقات آشی هاراکاراته آسیا و اروپا

11-13نومبر2011 انتالیا ترکیه

عبدالرحیم غفوری

54

نقره

+85kg

 

هجدهمین دورمسابقات جهانی آشی هاراکاراته

5 - 9 اپریل2012 ویبورگ دنمارک

وحیداحمد جویا

55

نقره

 

80kg

هجدهمین دورمسابقات جهانی آشی هاراکاراته

5 - 9 اپریل2012 ویبورگ دنمارک

عبدالرحمن اعظمی

56

نقره

وبهترین مبارز

60kg

هجدهمین دورمسابقات جهانی آشی هاراکاراته

5 - 9 اپریل2012 ویبورگ دنمارک

یحیی احمدی

57

برنز

85kg

هجدهمین دورمسابقات جهانی آشی هاراکاراته

5 - 9 اپریل2012 ویبورگ دنمارک

شیرمحمد مرادی

58

برنز

65kg

هجدهمین دورمسابقات جهانی آشی هاراکاراته

5 - 9 اپریل2012 ویبورگ دنمارک

فرید آقا دوراندیش

59

برنز

60kg

هجدهمین دورمسابقات جهانی آشی هاراکاراته

5 - 9 اپریل2012 ویبورگ دنمارک

شهرام عارفی

60

برنز

+85kg

 

مسابقات آفیشل جهانی آشی هارا کاراته

24-29 اکتوبر2012 بلگراد سربیا

وحید احمد جویا

61

برنز

60kg

مسابقات آفیشل جهانی آشی هارا کاراته

24-29 اکتوبر2012 بلگراد سربیا

یحیی احمدی

62

نقره

 جوانان60kg

مسابقات آفیشل جهانی آشی هارا کاراته

24-29 اکتوبر2012 بلگراد سربیا

شهرام عارفی

63

سه برنز، درمبارزه  و کاتای انفرادی وتیمی

جوانان60kg

سومین دورمسابقات آفیشل جهانی آشی هارا

کاراته 1- 2 نومبر2013 براشوف رومانیا

علی اصغرمدرسیزاده

64

نقره

جوانان60kg

سومین دورمسابقات آفیشل جهانی آشی هارا

کاراته 1- 2 نومبر2013 براشوف رومانیا

عبدالخالق ابراهیمی

65

دوبرنز، درکومیته و کاتای تیمی

جوانان70kg

سومین دورمسابقات آفیشل جهانی آشی هارا

کاراته 1- 2 نومبر2013 براشوف رومانیا

شهرام عارفی

66

یک نقره درکومیته و یک برنز درکاتای تیمی

جوانان70kg

سومین دورمسابقات آفیشل جهانی آشی هارا

کاراته 1- 2 نومبر2013 براشوف رومانیا

عبدالناصرحبیب

67

نقره

65kg

سومین دورمسابقات آفیشل جهانی آشی هارا

کاراته 1- 2 نومبر2013 براشوف رومانیا

فیصل محمد شیرزی

68

برنز

 بنابر نقض قوانین بعد از30قوس1392 برای همیش اخراج گردید

85kg

سومین دورمسابقات آفیشل جهانی آشی هارا

کاراته 1- 2 نومبر2013 براشوف رومانیا

مجاهد فقیرزاده

69

طلا

+85kg

 

سومین دورمسابقات آفیشل جهانی آشی هارا

کاراته 1- 2 نومبر2013 براشوف رومانیا

وحیداحمد جویا

70

نقره

نوجوانان35kg

چهارمین دورمسابقات جهانی ساباکی آشی هارا

کاراته 19-22 نومبر2014 گیور هنگری

محمدشریف قاریزاده

71

داور وریس تیم

داور و ریس تیم

چهارمین دور مسابقات جهانی ساباکی آشی هارا کاراته 19- 22 نومبر 2014 گیورهنگری

غلام جیلانی غروب

72

طلا

28kg

8 و9 سال

مسابقات آزاد اطفال وجوانان آشی هاراکاراته آسیا و اروپا 24 - 26 اکتوبر2015 اکتاو قزاقستان

فیصل اکبری

73

طلا

35kg

10و11سال

مسابقات آزاد اطفال وجوانان آشی هاراکاراته آسیا و اروپا 24 - 26 اکتوبر2015 اکتاو قزاقستان

عصمت الله نوری

74

طلا

45kg

12و13 سال

مسابقات آزاد اطفال وجوانان آشی هاراکاراته آسیا و اروپا 24 - 26 اکتوبر2015 اکتاو قزاقستان

محمدشریف قاضیزاده

75

طلا

40kg

14و15سال

مسابقات آزاد اطفال وجوانان آشی هاراکاراته آسیا و اروپا 24 - 26 اکتوبر2015 اکتاو قزاقستان

قاهرمرادی

76

نقره

45kg

14و15سال

مسابقات آزاد اطفال وجوانان آشی هاراکاراته آسیا و اروپا 24 - 26 اکتوبر2015 اکتاو قزاقستان

عبدالمقیم فیضی

77

نقره

55kg

14و15سال

مسابقات آزاد اطفال وجوانان آشی هاراکاراته آسیا و اروپا 24 - 26 اکتوبر2015 اکتاو قزاقستان

علی رضا احسان زاده

78

طلا و بهترین مبارز

55kg

14و15سال

مسابقات آزاد اطفال وجوانان آشی هاراکاراته آسیا و اروپا 24 - 26 اکتوبر2015 اکتاو قزاقستان

عبدالحمید حمیدی

79

برنز

55kg

14و15سال

مسابقات آزاد اطفال وجوانان آشی هاراکاراته آسیا و اروپا 24 - 26 اکتوبر2015 اکتاو قزاقستان

علی فیاض واعظ

80

طلا

55kg

16و17 سال

مسابقات آزاد اطفال وجوانان آشی هاراکاراته آسیا و اروپا 24 - 26 اکتوبر2015 اکتاو قزاقستان

عزیزالله امیری

81

برنز

65kg

16و17 سال

مسابقات آزاد اطفال وجوانان آشی هاراکاراته آسیا و اروپا 24 - 26 اکتوبر2015 اکتاو قزاقستان

رومل غفوری

82

نقره

77kg

16و17 سال

مسابقات آزاد اطفال وجوانان آشی هاراکاراته آسیا و اروپا 24 - 26 اکتوبر2015 اکتاو قزاقستان

سیدحسیب الله هاشمی

83

طلا و بهترین مبارز

60kg

18+ سال

مسابقات آزاد آشی هارا کاراته آسیا واروپا          21 22  اکتوبر 2017 آستانه قزاقستان

عبدالشاکر حمیدی

 

84

طلا

55kg

16- سال

مسابقات آزاد آشی هارا کاراته آسیا واروپا          21  - 22  اکتوبر 2017 آستانه قزاقستان

لطف الرحمن غیاثی

 

85

طلا

75kg

18- سال

مسابقات آزاد آشی هارا کاراته آسیا واروپا          21 22  اکتوبر 2017 آستانه قزاقستان

شیراحمد محمدی

 

86

طلا

55kg

18- سال

مسابقات آزاد آشی هارا کاراته آسیا واروپا          21 22  اکتوبر 2017 آستانه قزاقستان

علی رضا احسان زاده

87

طلا

50kg

14- سال

مسابقات آزاد آشی هارا کاراته آسیا واروپا           21 22  اکتوبر 2017 آستانه قزاقستان

عباد محمدی

 

88

طلا

40kg

14- سال

مسابقات آزاد آشی هارا کاراته آسیا واروپا           21 - 22  اکتوبر 2017 آستانه قزاقستان

فیاض دور اندیش

 

89

طلا

30kg

11- سال

مسابقات آزاد آشی هارا کاراته آسیا واروپا          21  - 22  اکتوبر 2017 آستانه قزاقستان

سمیرایوبی

 

90

برنز

80kg

18+ سال

مسابقات آزاد آشی هارا کاراته آسیا واروپا          21 22  اکتوبر 2017 آستانه قزاقستان

عبدالرحمن اعظمی

 

91

برنز

70kg

18+ سال

مسابقات آزاد آشی هارا کاراته آسیا واروپا          21 22  اکتوبر 2017 آستانه قزاقستان

جان آغا احسان زاده

 

92

مربی

مربی

مسابقات آزاد آشی هارا کاراته آسیا واروپا          21 22  اکتوبر 2017 آستانه قزاقستان

وحید احمد جویا

 

93

مربی

مربی

مسابقات آزاد آشی هارا کاراته آسیا واروپا            21   22  اکتوبر 2017 آستانه قزاقستان

فریدآقا دور اندیش

 

94

داور

داور

مسابقات آزاد آشی هارا کاراته آسیا واروپا            21 22  اکتوبر 2017 آستانه قزاقستان

غلام سرور صدیقی

95

داور

داور

مسابقات آزاد آشی هارا کاراته آسیا واروپا           21 - 22  اکتوبر 2017 آستانه قزاقستان

عبدالمتین فردوس

96

داور

داور

مسابقات آزاد آشی هارا کاراته آسیا واروپا            21  - 22  اکتوبر 2017 آستانه قزاقستان

خالد احمد احمدی

97

داور و رئیس تیم

داور و رئیس تیم

مسابقات آزاد آشی هارا کاراته آسیا واروپا           21 22  اکتوبر 2017 آستانه قزاقستان

غلام جیلانی غروب

98

بصورت خلاصه افتخار آفرینان فدراسیون آشی هارا کاران افغانستان تا ختم ماه اکتوبر سال 2017 از مسابقات خارجی 96 مدال از جمله 42 مدال طلا، 25 مدال نقره و 29 مدال برنز کسب کرده اند که در ترکیب آن 36 مدال جهانی شامل7طلا، 9 نقره و 20 برنز، 28 مدال بین القاره ئی شامل17طلا، 5 نقره و 6 برنز و 32 مدال بین المللی شامل18 طلا، 9 نقره و 5 برنز بوده و از لحاظ تیمی حائزمقام های قهرمانی، نائب قهرمانی، مقام سوم و مقام چهارم تیمی رقابت های معتبر جهانی، قاره ئی و بین المللی آشی هاراکاراته گردیده اند.

تذکر: شماره های 1، 2، 40 و 64  درای دو  دو  مدال  و مدال برنز کاتای تیمی شماره های 64، 66 و 67 هرسه مدال کاتای تیمی یک مدال محاسبه میشود.

 

 

  دستآوردهای فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان از مسابقات خارجی

1- قهرمان اولین دور مسابقات بین المللی آشی هارا بودوکای کاراته 22- 25 جون 2006 استانبول ترکیه ( بابدست آوردن هشت مدال طلا، دومدال نقره و یکمدال برنز)    

2- قهرمان جوانان و نوجوانان و حائزمقام سوم بزرگسالان دومین دور مسابقات بین المللی آشی هارا بودوکای کاراته 24- 25 نومبر 2007 استانبول ترکیه ( بابدست آوردن هشت مدال طلا ، پنج مدال نقره وسه مدال برنز ) 

3- نائب قهرمان نزدهمین دور مسابقات بین المللی آشی هاراکاراته 23 اگست 2008 کپتاون افریقای جنوبی(بابدست آوردن دومدال طلا، دومدال نقره ویک مدال برنز)                                                           

4 - قهرمان جام جهانی آشی هارا کاراته 1- 2 اکتوبر 2010 کپتاون افریقای جنوبی ( بابدست آوردن پنج مدال طلا، سه مدال نقره و سه مدال برنز)

5- حائزمقام چهارم هفدهمین دور مسابقات جهانی آشی هاراکاراته ساباکی چلنج اسپریت 21- 25 اپریل 2011 ویبورگ دنمارک ( با بدست آوردن یک مدال طلا وپنج مدال برنز)

6- نائب قهرمان اولین دور مسابقات قهرمانی آشی هاراکاراته آسیا واروپا 11- 13 نومبر2011 انتالیا ترکیه ( بابدست آوردن چهارمدال طلا ، دومدال نقره ودومدال برنز)

7- حائزمقام چهارم هجدهمین دورمسابقات جهانی آشی هاراکاراته ساباکی چلنج اسپریت 5 - 9 اپریل2012 ویبورگ دنمارک (بابدست آوردن سه مدال نقره وسه مدال برنز)

8- حائزمقام چهارم دومین دورمسابقات جهانی ساباکی آشی هارا کاراته 24- 29 اکتوبر2012 بلگراد سربیا ( با بدست آوردن یکمدال نقره و دومدال برنز) 

9- حائزمقام سوم سومین دورمسابقات جهانی ساباکی آشی هارا کاراته 1- 2 نومبر2013 براشوف رومانیا (بابدست آوردن یک مدال طلا ، سه مدال نقره وپنج مدال برنز) 

10- کسب یک مدال نقره ازچهارمین دور مسابقات جهانی ساباکی آشی هارا کاراته 19- 22 نومبر 2014 گیورهنگری . 

11- مقام چهارم مسابقات آزاد اطفال وجوانان آشی هارا کاراته آسیا واروپا  24 - 26 اکتوبر 2015 اکتاو قزاقستان(بابدست آوردن 6 مدال طلا، 3 مدال نقره و2 مدال برنز) . 

12- نائب قهرمان مسابقات آزاد آشی ها هارا کاراته آسیا واروپا  21 - 23 اکتوبر 2017 آستانه قزاقستان (بابدست آوردن 7 مدال طلا و2 مدال برنز) . 

 بالاترین و بیشترین مدال آور آشی هارا کاراته افغانستان :

1- وحید احمد جویا  برنده 17 مدال ازجمله 12 مدال طلا، 3 مدال نقره  و 2 مدال برنز) 3 مدال طلا، 1 مدال نقره و1 مدال برنز جهانی آشی هاراکاراته، 1 مدال طلا قهرمانی آشی هارا کاراته آسیا واروپا، 4 مدال طلا بین المللی آشی هارا کاراته، 1 مدال برنز کاراته کنترولی ازبازی های جنوب آسیا، 1 مدال طلا قهرمانی کشور آشی هارا کاراته ایران، 1 مدال طلا و1 مدال نقره قهرمانی کاراته آزاد شهرستان ری ایران، 1 مدال نقره تیم منتخب تکواندومهاجرین افغان مقیم ایران، 1 مدال طلا تیم منتخب ملی کیوکوشین کاراته افغانستان و1 مدال طلا تیم منتخب تکواندو پروان) .                   

برنده های لقب بهترین مبارز :

1-  یحی احمدی بهترین مبارزهجدهمین دورمسابقات جهانی آشی هاراکاراته 5 - 9 اپریل2012 ویبورگ دنمارک .

2- فرید آقا دوراندیش بهترین مبارزاولین دور مسابقات قهرمانی آشی هاراکـاراتـه آسیـا واروپـا 11 - 13 نومبر2011 انتالیا ترکیه.

3-عبدالحمیدحمیدی بهترین مبارز مسابقات آزاد اطفال وجوانان آشی هارا کاراته آسیا واروپا24-26 اکتوبر2015 اکتاو قزاقستان.

4- عبدالشاکرحمیدی بهترین مبارزمسابقات آزاد آشی ها هارا کاراته آسیا واروپا  21 - 23 اکتوبر 2017 آستانه قزاقستان.

درمجموع آشی هاراکاراته کاران افغانستان تا اکتوبر 2017 از مسابقات خارجی 96 مدال از جمله 42 مدال طلا، 25 مدال نقره و 29 مدال برنز کسب کرده اند که در ترکیب آن 36 مدال جهانی شامل7طلا، 9 نقره و 20 برنز، 28 مدال بین القاره ئی شامل17طلا، 5 نقره و 6 برنز و 32 مدال بین المللی شامل18 طلا، 9 نقره و 5 برنز بوده و از لحاظ تیمی حائزمقام های قهرمانی، نائب قهرمانی، مقام سوم و مقام چهارم تیمی رقابت های معتبر جهانی، قاره ئی و بین المللی آشی هاراکاراته گردیده اند.

فدراسیون آشی هارا کاراته افغانستان فعلآ تا ختم ماه میزان سال 1396 دارای 18 نمایندگی فعال در18 ولایت (بدخشان، بغلان، بلخ، پروان، پنجشیر، تخار، خوست، سرپل، غزنی، فاریاب، فراه، کابل، کاپیسا، کندز، لوگر، ننگرهار، هرات وهلمند) افغانستان بوده وروز تا روز درحال رشد و پیشرفت میباشد.