فدراسیون کیک بکسنگ

تاریخچه فدراسیون کیک بوکسنگ
رشته کیک بوکس در سال ۱۳۷۲ هجری شمسی توسط استاد نجیب الله سلطانی در افغانستان بنیانگذاری شد.
در اوایل چند رشته مختلف ورزشی آن و قت تحت نام ورزش های مختلط که کیک بکس هم شامل همین رشته بود در ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش ایجاد و استاد سلطانی مسؤولش تعین گردید، سپس کیک بوکس توسط استاد وحید رومان و داکتر اعظم پایه گذاری گردید. 
رشته کیک بوکسنگ یک زمان تحت اثر فدراسیون عمومی ورزشهای رزمی فعالیت مینمود که بلاخره در تاریخ ۱۳۸۱/۶/۱۶ به اثر پیشنهاد هیت رهبری کیک بوکسران آن‌وقت به ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک به عنوان یک فدراسیون مستقل پیشنهاد و به تاریخ ۱۳۸۱/۶۲۵ تحت حکم نمبر ۲۰۸۱ مقام عالی ریاست دولت انتقالی اسلامی افغانستان بنام فدراسیون ملی کیک بوکسنیگ تحت قمومیت ریاست عمومی تربیت بدنی سپورت و کمیته ملی المپیک منظور و ایجاد گردید.
قابل تذکر است که رهبری فدراسیون ملی کیک بوکسینگ رشته کیک بوکس را در تمام ولایات افغانستان رایج و ایجاد و فعالیت گسترده نمود که از آغاز الی اکنون مسابقات در کتگوری سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان ذکور و اناث در مرکز و ولایات برگزار نموده است باید گفت که اعضای تیم های ملی در رویدادهای بین المللی نیز اشتراک ورزیده بود و افتخارات خوبی را به کشور مان کسب کرده اند.
جا دارد که یاد آور شویم، محترم انوش فضلی، محترم دستگیر پنجشیری، روح الله محمدی، اجمل فراجی، سهیل، فواد کوهستانی، رقیب حیدری، شیر محمد جامی، نظیف فراجی و واسع باقیزوی، افتخارات زیادی را در این ورزش کسب کرده که مایه رشد و پیشرفت فدراسیون ملی کیک بوکسنگ شده است.
فدراسیون ملی کیک بوکسینگ در سال ۱۳۹۲ شاهد یک انتخابات بود که از جمله کانیدان به پست ریاست فدراسیون ملی کیک بوکسنگ محترم صاحلی احمد صدیقی با اکثریت آٰرا توانست که کرسی ریاست فدراسیون را کسب نماید.
این فدراسیون از زمان آغازش الی اکنون صدها داور و مربیان را به‌شکل ملی و بین المللی تربیه و به جامعه تقدیم کرده است، تمام برنامه های فدراسیون ملی کیک بوکسنیگ توسط رهبری این فدراسیون به پیش برده میشود.
 
 رئیس فدراسیون: دستگیر پنجشیری سرپرست فدراسیون ملی کیک بوکسنگ و مدال آور.
 
تشکیل فدراسیون: رئیس فدراسیون، معاونین و هیت رهبری فدراسیون و اعضای دیگر که به تعداد ۹۵ تن میرسند.
 
تعداد کلپ ها:به تعداد ۸۰ کلپ در مرکز و در ۳۴ ولایت تقریبا ۳۰۰ کلپ که جمعا ۳۸۰ کلپ ورزشی کیک بوکسینگ میشود فعالیت دارد.
مجموع ورزشکاران که در این رشته ورزش میکنند در مرکز و ولایات به تعداد ۴۱۷۱۵ کیک بوکسر هم از طبقه ذکور و اناث میباشد که رقم دقیق دختران ورزشکار این رشته به ۱۷۱۵ نفر میرسد که متباقی آن را مردان تشکیل میدهد.
تعداد ورزشکارن تیم ملی این رشته به ۵۷ نفر میرسد که در جمع این ارقام ۱۰ نفر آن بانوان و متباقی آن آقایان میباشند.
تعداد دوران این رشته به ۴۰ نفر و تعداد مربیان ۳۰ نفر و تعداد پیشکسوتان به ۱۰ نفر میرسد.